Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Møre og Romsdal.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (3), Arbeiderpartiet (2), Fremskrittspartiet (2), Kristelig Folkeparti (1) og Senterpartiet (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Jeg viser til oppslag i avisa Tidens Krav den 14. august i år, om flyktninger eldre enn 24 år som etter gjennomført introduksjonsprogram i vertskommunen Gjemnes ikke får skoleplass i videregående opplæring i Møre og Romsdal. Kan statsråden redegjøre for og klarggjøre hva som er gjeldende regelverk for denne gruppen søkere til videregående opplæring, og om dette regelverket åpner for tildeling av skoleplass?
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til fiskeriministeren

  Vil statsråden ta nødvendige initiativ for å bringe klarhet i årsaken til at det i løpet av de siste 11 årene har vært et betydelig og konsistent misforhold mellom volumet av rapportert landet og importert rund torsk i forhold til innenlands konsum og eksport av sjømat basert på torsk som råvare?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Vil det nye redningshelikoptret som veltet på Sola i fjor bli erstattet dersom det ikke kan repareres, og er justisministeren bekymret for forutsigbarheten i resten av prosjektet med nye redningshelikoptre dersom det ikke blir en god praktisk og økonomisk løsning etter denne første velten?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Stavanger Aftenblad skriv om stalking 6. og 7. august, og det går fram problemet er utbreitt og veksande. Det framstår som at den nye § 266a i straffelova frå 2016 ikkje har vorte mykje brukt førebels. Meiner justisministeren at det er mogleg å gjera grep for å få straffelova § 266a brukt oftare, i så fall kva, og meiner han omvendt valdsalarm er tilstrekkeleg tatt i bruk i samband med stalking og anna alvorleg kriminalitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Er statsråden kjent med varslersakene i Sør-Øst politidistrikt, mener han det er tilfredsstillende at Politidirektoratet (POD) selv får behandle varsler som omhandler PODs egen håndtering av varslersaker, og ser han potensiale for forbedring av varslingssystemene?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle