Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn ni representanter fra fylket.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (2), Arbeiderpartiet (2), Fremskrittspartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Møre og Romsdal grenser i sør til Sogn og Fjordane, i sør-øst til Oppland og i nord-øst til Sør-Trøndelag. Det er 36 kommuner i Møre og Romsdal.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til innvandrings- og integreringsministeren

  Avdelingen for enslige mindreårige ved Sunndal asylsøkermottak skal avvikles, har Sunndal kommune fått beskjed om, til tross for sterk kompetanse ved avdelingen. Det framstår som en politisk prioritering når mottak i byene får fortsette, mens distriktsmottak blir avviklet.
  Hvilke vurderinger/prioriteringer ligger til grunn når EMA-mottaket i Sunndal nå legges ned, og på hvilken måte er det hensiktsmessig å opprettholde mottakene i sentrale strøk hvor man allerede har en høy andel innvandrere?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til landbruks- og matministeren

  I årets jordbruksoppgjer fekk staten gjennom framlegget sitt om å fjerne lammeslakttilskotet på kr 500 for lam med O-kvalitet. Dette fører til store økonomiske tap, særleg for dei som driv med utgangarsau av gammalnorsk rase, men også for dei som driv med andre lette rasar.
  Ser statsråden no at dette ikkje er eit godt grep viss målet er inntektsgivande dyrehald i varierte naturtypar som held kulturlandskapet, og vil han vurdere å gjeninnføre tilskotet til lammeslakt av klasse O?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  21. juni vedtok Stortinget revidert nasjonalbudsjett. 23. juni gjekk det ut eit oppdragsbrev om overføring av politiet sine rekneskapstenester til Direktoratet for økonomistyring. Kan justisministeren gjere greie for kvifor han ikkje - under handsaminga av revidert nasjonalbudsjett - informerte Stortinget om dei moglege planane om å flytte rekneskapsoppgåvene til løns- og rekneskapssenteret i Kristiansund til Trondheim?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Kan statsråden gjere greie for kva dei 50 politifaglege stillingane han har lova Kristiansund kjem til å innehalde i praksis av oppgåver, og når desse skal vera på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Hvor og av hvem skal vedlikeholdet på de nye redningshelikoptrene utføres, er norske aktører med i bildet og eventuelt hvorfor ikke?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle