Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Nord-Trøndelag

For valgperioden 2013–2017 er det valgt inn fem representanter fra fylket.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Nord-Trøndelag grenser i sør til Sør-Trøndelag og i nord til Nordland. Det er 23 kommuner i Nord-Trøndelag. 

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  I Norge finner vi de tydeligste sosiale forskjellene innen helse. Vi har kunnskap og virkemidler til å møte disse utfordringene. Regjeringen fraskriver seg ansvaret og avviser å lytte til forskning og kunnskap. I sin nye kostholdsplan skal gode mat- og måltidsvaner vektlegges. Tiltakene er så få og innsatsen er så liten at den umulig kan tas på alvor. Barn skal være matagenter og gjøre de voksnes jobb. Mener statsråden at matagenter mellom seks og ti år skal ta ansvar for noe han selv ikke tør å forplikte seg til?
 • Spørretimespørsmål fra Jorid Holstad Nordmelan (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Vi kan med jevne mellomrom lese i mediene at det kan være ulønnsomt å bygge nye boliger i distriktene, fordi det kan være vanskelig å få igjen pengene ved salg. Noen steder er materiellet til og med dyrere enn verdien på huset. Og det er før man regner med kostnaden ved å bruke fagfolk. Når bankene også tar lav panteverdi i husene, blir det vanskelig å få bygget nytt. Hva vil statsråden og regjeringen gjøre for at det skal bygges flere boliger i distriktene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hvor lang tid går det fra en pasient har første konsultasjon hos fastlege til henvisning er mottatt på sykehuset, hvor stor andel av pasientene får hjelp ut fra den fristen som er gitt for tid fra henvisning mottatt til første fremmøte ved tredende avdeling i rettesnoren fra Helsedirektoratet, og hvor mange av forløpene har 48 timer som reell regel for oppstart av diagnostisering? Ve ber om mest mulig oppdaterte tall for alle pakkeforløpene.
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hva mener statsråden at KUB testen gir av ekstra helsegevinst siden de skal fortsette å benytte denne etter at en tryggere og mer presis test er innført, og i hvilken grad mener han det er kostnadseffektivt at 500 kvinner må ha to tester når det kunne holdt med en?
 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Kan statsråden redegjøre for grunnen til at Husbankens inntektsgrenser for uføre er satt slik at uføre som mottar grunnsatts uføretrygd ikke samtidig kvalifiserer for å motta bostøtte?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle