Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Nord-Trøndelag

For valgperioden 2017–2021 er det valgt inn fem representanter fra 

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1). 

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hvordan mener statsråden kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten sikres ved utstrakt bruk av innleid arbeidskraft, og har statsråden tenkt å engasjere seg i de utfordringene dette gir for kommuner og sykehus med hensyn til pasientsikkerhet og kvalitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til finansministeren

  Hvorfor har ikke regjeringen prioritert å finne løsning på de taushetsbestemmelsene som vanskeliggjør arbeidet for et seriøst og organisert arbeidsliv, og kan vi forvente en løsning på dette snart?

 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Hvor mange har fått avkorting som følge av mottatt sluttvederlag fra 17.12.16 og frem til i dag, hvor store beløp dreier det seg om for disse fordelt på ulike ytelser, hvor mye regner regjeringen med at avkortinger som følge av mottatt sluttvederlag har gitt i reduserte utgifter for staten i 2017 og vil gi i reduserte utgifter for staten i 2018, samt hvor mye regner regjeringen med at skattlegging av sluttvederlag har gitt i økte inntekter til staten i 2017 og vil gi i økte inntekter i 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Hvilke undersøkelser er det statsråden viser til, inneholder disse oversikt over bransjer, og hvor mange prosent av de innleide innen bygg og anlegg gikk rett over til ordinær fast jobb?
 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til næringsministeren

  Vil statsråden ta initiativ til at offentlig eide, nasjonale virkemiddelaktører tilpasser seg de nye regiongrensene, og vil hun videre orientere Innovasjon Norge om forventningen om at deres regionsgrenser skal tilsvare de nye regiongrensene fra og med 1. januar 2020?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle