Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Nord-Trøndelag

For valgperioden 2017–2021 er det valgt inn fem representanter fra Nord-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1). 

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen til Trøndelag fylke 1. januar 2018, men er fortsatt separate valgdistrikter.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Hvilken empiri har statsråden for at hemmelighold av legemiddelpriser vil kunne gi betydelig bedre rabatter enn åpenet ogm legemiddelpriser?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

  Hvordan ser samferdselsministeren på at staten ikke lenger har noe innflytelse på landets største flyselskap, og hva er status på arbeidet med ny luftfartsstrategi?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Babcock Scandinavian Airlines (BSAA) hadde i sitt tilbud i anbudskonkurransen for tiårsperiode for flyambulansetjenesten lagt til grunn at beredskap skulle dekkes inn gjennom at flygere skulle selge fridagene sine til selskapet.
  Hvordan vurderer helseministeren forsvarligheten i en bemanning basert på en slik ordning?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Når vil Freestyle Libre kunne innføres til behandling og oppfølging av unge under 18 år, i tråd med beslutningsforums vedtak av 14.05.2018, og når vil vi få en avklaring på finansieringsansvaret for medisinsk utstyr utenfor sykehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til olje- og energiministeren

  Statnett skal i slutten av juni behandle en ny tariffmodell som skal gjelde fra 2019. I modellen som har vært på høring, har Statnett foreslått tariffendringer som gjør at forbrukere og næringsliv i kraftproduserende regioner får betydelig økte nettariffer, mens hovedstadsregionen kommer gunstigere ut.
  Vil statsråden sikre at det blir gjennomført en analyse av Statnetts nye modell og dens konsekvenser for de enkelte regionene før modellen blir endelig fastlagt og innført?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle