Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Nord-Trøndelag

For valgperioden 2017–2021 er det valgt inn fem representanter fra Nord-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1). 

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen til Trøndelag fylke 1. januar 2018, men er fortsatt separate valgdistrikter.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til olje- og energiministeren

  Vil statsråden, på bakgrunn av store usikkerhetsmomenter og farer for miljøfarlig utslipp knyttet til bygging av ny dam i Namsvatnet, ta initiativet til en konsekvensanalyse av hele prosjektet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Hvorfor er det behov for å unnta for offentligheten utredningen knyttet til det juridiske handlingsrommet som Luftambulansetjenesten (LAT HF) har fått gjennomført i forbindelse med anbudsrunden på luftambulanse?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Babcock Scandinavian Airlines (BSAA) hadde i sitt tilbud i anbudskonkurransen for tiårsperiode for flyambulansetjenesten lagt til grunn at beredskap skulle dekkes inn gjennom at flygere skulle selge fridagene sine til selskapet.
  Hvordan vurderer helseministeren forsvarligheten i en bemanning basert på en slik ordning?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til olje- og energiministeren

  Statnett skal i slutten av juni behandle en ny tariffmodell som skal gjelde fra 2019. I modellen som har vært på høring, har Statnett foreslått tariffendringer som gjør at forbrukere og næringsliv i kraftproduserende regioner får betydelig økte nettariffer, mens hovedstadsregionen kommer gunstigere ut.
  Vil statsråden sikre at det blir gjennomført en analyse av Statnetts nye modell og dens konsekvenser for de enkelte regionene før modellen blir endelig fastlagt og innført?
 • Interpellasjon fra Marit Arnstad (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Ytringsfrihet er en grunnleggende verdi i vårt demokrati. Selv om lærere i likhet med andre yrkesutøvere har frihet til å ytre seg om forhold i skolen, framkommer det at det ikke finnes noen god kultur for å ytre seg om kritikkverdige forhold. Tvert imot synes det å herske en misforstått lojalitet oppover i systemet og en frykt for å påpeke forhold en er uenig i - både utad og innad. Gjennom konkrete saker i media er vi gjort kjent med at lærere opplever å bli 'kalt inn på teppet' og trusler om straff. I kjølvannet av den såkalte Malkenes-saken meldes det om at lærere over hele landet sitter med tilsvarende erfaringer. Dette er svært alvorlig - både for den enkelte ansatte, men også for muligheten til god skoleutvikling og en konstruktiv debatt om skolen. Hvilke initiativ vil statsråden ta for å styrke ytringskulturen i skolen?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle