Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Mener samferdselsministeren at Narvik som Nordlands tredje største by har et godt flytilbud til fylkeshovedstaden Bodø; vil ministeren vurdere å opprette FOT-ruter på strekningen, og hvilke andre virkemidler har regjeringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til helse- og omsorgsministeren

  Vil helseministeren gripe inn og pålegge Helse Nord å benytte nærmeste voldtektsmottak foran å sende voldtektsofre på lange bilturer som gir en økt belastning for mennesker i en sårbar og vanskelig situasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Lill Fagerås (SV) til samferdselsministeren

  I løpet av få dager er over 100 reinsdyr overkjørt av tog på Nordlandsbanen, på den samme strekningen, sør for Mosjøen. Denne dyretragedien kan ikke fortsette.
  Hva vil samferdselsministeren gjøre med det store antallet dyrepåkjørsler på Nordlandsbanen og vil samferdselsministeren sørge for tilstrekkelige bevilgninger til effektive tiltak, så som inngjerding av de mest utsatte deler av vår lengste jernbanestrekning?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Lill Fagerås (SV) til kunnskapsministeren

  Undertegnede er gjennom media blitt kjent med at der har vært uro runt videre drift av AC Møller barnehage i Trondheim. Det er nå riktignok kommet melding om at barnehagen skal drives ut 2018. Dette er gledelig, men noe kortsiktig for brukerne.
  Hvordan mener kunnskapsministeren at en kan sikre at barnehagebarn som trenger tegnspråkopplæring større forutsigbarhet? Er dette at ansvar kommunene sitter på alene eller er ikke dette også et nasjonalt ansvar?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Lill Fagerås (SV) til kunnskapsministeren

  Har kunnskapsministeren oversikt over hvor stort omfang av kliniske studier i Norge som ikke blir publisert, og hva mener kunnskapsministeren må gjøres for å sikre at forskningsresultater som har betydning for folks liv og helse blir publisert?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle