Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Er statsråden beredt til å ta ytterligere grep for å forhindre personellflukt som gir manglende levering av tokt med maritime overvåkningsfly (Orion) ved 333 skvadronen på Andøya med dertil fare for mangelfull Norsk overvåkning og beredskap i nordområdene?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  IMDi har anmodet norske kommuner om å ta imot 5 350 flyktninger i 2019.
  Hvordan skårer de 235 kommunene som er anmodet om å bosette flyktninger på de nye kriteriene for fordeling av flyktninger til kommunene, og kan statsråden gi en oversikt over hvilke kommuner som er bedt om å bosette med innbyggertall og antall flyktninger de er anmodet om å bosette?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  I ett år har bilister betalt henholdsvis 31 og 76 kroner hver gang de passerer to bompengestasjoner, en nord og en sør for kommunesenteret Trofors i Grane på Helgeland. Bompengene skulle være det lokale veibidraget. Nå er folk svært oppgitte etter å ha fått beskjed om at utbedringen av de sørligste veistrekningene på E6 i Nordland likevel ikke skal gjennomføres. Hva mener ministeren om dette, og hva kan han gjøre for å rette opp i situasjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

  De første hydrogentogene er nå satt i komersiell drift og vil kunne bidra til vesentlige reduksjoner av kliautslipp sammenlignet med dieseldrevne tog. Vil statsråden på bakgrunn av de åpenbare fordelene som notatet fra SINTEF viser ta initiativ til å vurdere et pilotprosjekt med hydrogentog på Nordlandsbanen?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til fiskeriministeren

  Hva legger statsråden i kriteriet "betydelig innovasjon" for utviklingstillatelser for oppdrett og på hvilken måte skiller Eidfjord Sjøfarm sitt konsept seg fra andre konsepter som oppfyller kriteriet?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle