Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til finansministeren

  Kan finansministeren vise til i hvor mange KVU’er siden 2010 man betegner «investeringer, reinvestering og oppgradering» av bygninger, utstyr mv eid og forvaltet av statlige enheter og statlige selskaper som finansieres gjennom Stortinget, som vedlikehold og driftskostnader (levetidskostnader) i henhold til KS-ordningen, eller skal det normalt regnes inn i de «initiale investeringskostnadene» i utarbeidelsen av KVU’er, og dersom det er unntak, hvilke dreier dette seg om?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Står forsvarsministeren fast på at 2. Bataljon (Bn2) som mobiliseringsbataljon vil være fullt ut mobilisert innen 48 timer, og hvor raskt vil Bn2 som mobiliseringsbataljon kunne være klar til å gå i kamphandlinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Rapporten «Evaluering av norsk skogvern i 2016» slår fast at vern må prioriteres i andre fylker enn Nordland, og skognæringen trenger virke for å holde sysselsetting og produksjon oppe.
  Vil statsråden lytte til rapporten og næringen og frastå fra mer vern av skog i Nordland?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samferdselsministeren

  Hvem er ansvarlig for å rydde opp i utrangerte telelinjer (kobber i hovedsak) som har vært i luftspenn tidligere med ulike eiere og i dag ligger i utmark for det meste til fare for fe og folk og hvilke initiativ vil regjeringen ta for å sørge for å unngå dyretragedier?

 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Hvordan vurderer samferdselsministeren at den tydelige prioriteringen fra EU vil få betydning for Norge sin prioritering av dobbeltspor på jernbanen mellom Kiruna og Narvik?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle