Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

  I skriftlig spørsmål til statsråden forsøkte jeg å få klarhet i bakgrunnsvurderinger, prosess og mulige alternativer for Svalbard lufthavn. Svaret var ikke fyllestgjørende, så jeg vil gi statsråden ytterligere en mulighet til å svare Stortinget. Hvorfor har man endret status på Svalbard lufthavn, hvilke analyser av konsekvensene er gjort, hva viser disse analysene, og hva skal til for å opprettholde statusen som internasjonal lufthavn av økonomiske og andre ressurser?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Lill Fagerås (SV) til kunnskapsministeren

  Hva mener statsråden at den varslede gjennomgangen av diverse utfordringer knyttet til den private barnehagesektoren skal inneholde, hvordan skal den foregå, og når kan det forventes at arbeidet er ferdigstilt?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Mener helseministeren at regelverket for dekning av reiser til pårørende er godt nok, og hvis ikke hvilke endringer vil han foreslå eller utrede?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Lill Fagerås (SV) til kunnskapsministeren

  Deler kunnskapsministeren sine regjeringskollegers positive syn på at det skal være lovlig å reservere konkurransen for ideelle aktører innen helse- og sosialtjenestene, og vil Esas konklusjon kunne få betydning for departementets lovtolkning i brev av 12.06.2017, eventuelt hvilken annen oppfølging kan kunnskapsministeren se for seg for at ideelle aktører innen barnehagesektoren kan prioriteres?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

  Hva er bakgrunnen for nedgraderingen av Svalbard lufthavn, hvilke analyser av konsekvensene for næringsliv, reiselivssatsing og innbyggere er gjennomført og hva kreves for å opprettholde status som internasjonal lufthavn?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle