Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Oppland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2),  Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Venstre (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Fagskolen Innlandet har siden 2013 tilbudt utdanning innen landbruksfag finansiert med statlige tilskudd. I tråd med arbeidslivets etterspørsel, er tilbudet utvidet. Kunnskapsdepartementet har nå varslet at disse utdanningene allikevel ikke kvalifiserer for statstilskudd, da de ikke tilhører kategorien teknisk fagskoleutdanning. Uten statlig tilskudd, står utdanningene i fare for å avvikles.
  Hvorfor er ikke landbruksutdanningene finansiert tilsvarende fagskoleutdanning innen tekniske- og helsefag?


 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til forsvarsministeren

  Når kan vi forvente dette implementert og at Norges sikkerhet er i tråd med de ambisjonene Stortinget har signalisert over år?
 • Skriftlig spørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Stortinget har oppretta ei bompengekompensasjonsordning, noko SP har støtta i samband med statsbudsjetta.
  Kor mykje er det løvyd til denne ordninga, og kor mykje er utbetalt, og kor mykje er takstane redusert som følgje av ordninga?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til landbruks- og matministeren

  Kan statsråden gi en oversikt over alle tilskudd gitt til jord (som nydyrking, grøfting og jordveier o.l) samt alle tilskudd til driftsbygninger (som rentestøtte, lån og tilskudd) år for år i perioden 2000 -2016/17, og i tillegg ta med oversikt over tilsvarende fordeling i Oppland og Hedmark fylker for samme periode?
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  I Oppland Arbeiderblad 6. februar kan me lesa at Tor André Johnsen i Framstegspartiet meiner riksveg 4 kan byggast utan å vere prioritert i Nasjonal transportplan, og ein kan få inntrykk av at ein ikkje lenger må prioritere pengar for å bygge veg, så lenge Nye Veier har oppdraget. Deler statsråden Johnsen si oppfatning om at prosjektet kan få ei rask realisering dersom Nye Veier får ansvaret, sjølv om prosjektet ikkje er prioritert, og i tilfelle når kan me forvente oppstart?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle