Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Oppland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2),  Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Venstre (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Barnehager i hele landet står overfor store endringer, etter økte krav til pedagogtetthet og grunnbemanning i barnehager. Redusert lederstilling, vikarbruk og sammenslåing av barnehager og avdelinger skal gi inndekning i kommunebudsjett.
  Hvilken sammenheng ser statsråden mellom endringene i krav til bemanning i barnehager og endringene som blir gjort i både private og kommunale barnehager rundt i landet, og hvordan kan finansieringssystemet for barnehager bedre ivareta mangfoldet av barnehager?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til finansministeren

  Kan finansministeren gjøre rede hvor hvilken CO2-kvotepris (oppgjørsdato/terminkontrakt, leverandør) departementet legger til grunn for anslagsendringer på inntekter for klimakvotesalg, og spesielt hvilke priser departementet forholdt seg til på følgende datoer: 2. oktober, 2. november og 20. november 2018 som gjorde at anslagene endret seg i denne perioden?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til samferdselsministeren

  Bør ikke nødvendige trafikksikkerhetstiltak og framkommelighet for nyttekjøretøy på omkjøringsvegen sikres før tunnelene på Lunner stenges over lengre tid, og hvordan vil ministeren sikre at trafikksikkerheten ivaretas på omkjøringsvegen der trafikken vil 10-dobles og der skolebarn bl.a. krysser vegen?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til klima- og miljøministeren

  I dag er det et marked for innsamling og sortering av avfall. Innsamling og sortering får inntekt ved salg og tilskudd via Grønt Punkt og kommunal renovasjon. Det finnes et sentralt sorteringsanlegg rett utenfor Oslo ROAF, og det bygges et anlegg i Stavanger IVAR. Vi har behov for flere sentrale sorteringsanlegg tilsvarende ROAF, flere materialgjenvinnere og stimulering til bruk av resirkulererte materialer.
  Hvilke virkemidler stiller statsråden med for å stimulere til økt materialgjenvinning?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til landbruks- og matministeren

  Første næringsforbud er på høring, mot pelsdyroppdrett. Det er stor omsetning av produkter relatert til pelsdyroppdrett, deler av en næringskjede blir borte. Etterspørselen etter pels, og nytten av slakteriavfall og produksjon av biodiesel blir påvirket. Ressursene vi har blir dårligere utnyttet ved dette forbudet.
  Hvordan tenker statsråden å håndtere eksport og import, samt forvalte ressursene, av produkter relatert til pelsdyroppdrett, og hvilken konsekvens får det i skatteinngang og ekstra statlige utgifter?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle