Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn sju representanter fra fylket.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1), og Venstre (1).

Oppland grenser i sør-vest til Buskerud, i vest til Sogn og Fjordane, i nord til Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, i øst til Hedmark og i sør-øst til Akershus. Det er 26 kommuner i Oppland.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Regjeringspartienes stortingsrepresentanter har flere ganger forsikret om at regjeringen vil ordne opp slik at utbetalingsinformasjon fra Nav sendes i posten til dem som har behov for det. Fortsatt får vi meldinger om at dette ikke er gjennomført. Hvorfor har ikke statsråden oppfylt disse løftene?
 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  I rapporten 'Styrket informasjonsdeling mellom kontrolletatene, politi og private for bekjempelse av kriminalitet. Kartlegging av svakheter ved regelverket og forslag til eventuelle lovendringer' fra 1. desember 2015, ble det fremlagt 15 forslag til lovendringer og tiltak, og forslag om gjennomgang og vurdering av enkelte bestemmelser, som hindrer en effektiv kriminalitetsbekjempelse. Rapporten fulgte opp strategien mot arbeidslivskriminalitet. Hvor mange av tiltakene er gjennomført?
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Innlandet står foran investeringer på nær 50 mrd. kroner bare innen cyberforsvaret og sivil cybersikkerhet, sykehus og tog (dobbeltspor til Lillehammer) de neste 15 årene. Men ingen av de statlige etatene planlegger sammen, fylkene har ingen felles plan, og næringslivet er ikke koblet på for mulig næringsutvikling knyttet til disse gigantiske samfunnsinvesteringene. Har statsråden en plan for modernisering og samhandling av slike investeringer, slik at de kan gi større ringvirkninger og meravkastning?
 • Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Vil statsråden ta initiativ til et større forsøk hvor sykepleiere og optikere får prøve ut systematisk screening for diabetes retinopati, og vil statsråden sørge for å innhente nasjonale data om forekomst av alvorlig synssvekkelse eller blindhet på grunn av sykdommen?
 • Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Hva vil statsråden gjøre for at også mindre tingretter får ta del i digitaliseringen av tingrettene?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle