Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet De Grønne (1) og Rødt (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Siden planene om nytt regjeringskvartal kom, har det vært ønskelig å redusere byggevolumet for bl.a. å unngå at det framstår som en ruvende mur mot Oslo Øst. Siden jeg tok dette opp i en interpellasjon av 7. mai 2015, har regjeringen flere ganger gjentatt at den er åpen for fortsatt bruk av R5 og ev. R6 vest for Akersgata, som huser flere departementer i dag. Likevel er dette ikke nevnt i statsbudsjettets omtale av redusert byggevolum. Har regjeringen tatt standpunkt til om noen departementer skal ligge i R5 i framtida?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  På verdensdagen for psykisk helse, fikk ansatte på DPS i Valdres og Otta, og på TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling) på Reinsvoll Sykehus beskjed om at det er foreslått kutt på deres arbeidsplasser.
  Hvorfor blir det kuttet i rusplasser, hvorfor blir psykisk helse nedprioritert og DPSer lagt ned, og har regjeringen tatt hensyn i statsbudsjettet til at kostnadene for disse kuttene ender hos kommunen?
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helseministeren

  I VGs omfattende reportasjer om Addictologi-miljøet har vi fått dokumentert hvordan syke, sårbare og avhengige mennesker er blitt diagnostisert f.eks. som 'grisesjuke' og bundet til langvarig behandling og behandlingsreiser for titusener av kroner. Politiet sier at denne virksomheten i dag ikke omfattes av loven om helsepersonell, loven om alternativ behandling eller lignende. Mener statsråden at vi i dag har en utfyllende lovgivning som kan beskytte syke sårbare mennesker på en god nok måte mot utnytting fra slike miljøer?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Hvor mange kurs i militærpsykiatri med kursgodkjenning fra Legeforeningen og Psykologforeningen er gjennomført siden oppfølgingsplanen "I tjeneste for Norge" trådte i kraft i 2014, hvor mange deltakere hadde disse kursene og hvor mange slike kurs planlegges gjennomført i det som gjenstår av perioden oppfølgingsplanen er vedtatt videreført?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Vil forsvarsministeren garantere at fremtidig næringsvirksomhet, herunder næringsmiddelproduksjon, på Tønsnes havn og industriområde vil være mulig og helsemessig forsvarlig dersom man tillater atomdrevne fartøy å bruke havna, og hvilke garantier vil sivilbefolkninga ha for at det ikke er atomvåpen om bord i fartøyene som legger til der?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle