Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (6), Høyre (6), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (1), Kristelig Folkeparti (1) og Miljøpartiet De Grønne (1).

Oslo grenser i vest, sør, øst og nord-øst til Akershus, i nord-vest til Buskerud og i nord til Oppland. Det er 15 bydeler i Oslo.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  I tiårene etter den kalde krigens dager har vurderingen av behovet for raskt tilgjengelige tilfluktsrom forandret seg, og mye av kapasiteten som fins, vil det ta noe tid å klargjøre. Men i dagens situasjon med terror og alternativ krigføring vil trusselbildet mot sivilbefolkningen kunne handle om angrep med giftige gasser, virus, radioaktiv stråling med mer, og angrepene vil kunne komme raskt og uten forvarsel. I hvilken grad anser statsråden at byområder som Oslo og andre har en god og egnet beredskap når det gjelder tilfluktsrom?
 • Spørretimespørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til finansministeren

  'Det kan ikke stå på pengene. Det får koste hva det koste vil', sa Siv Jensen i 2013 om Fremskrittspartiets eldreløfter. Gitt regjeringens politikk de siste fire årene, er det grunn til å hevde at de eldre har måttet vike for skattekutt til dem som har mest fra før. Statlig finansiert eldreomsorg forsøkes i seks kommuner, lovfestet rett til sykehjemsplass møtte massiv motbør fra faginstanser, KS advarte mot endring av investeringstilskuddet. Det er mange eksempler. Er statsråden og partilederen fornøyd med svarene hun nå gir landets eldre?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke norske kommuner med 1,5 millioner innbyggere bryter nemlig rensekravene ifølge en SSB kartlegging, melder NRK. I 2015 konkluderte Miljødirektoratet (rapport M-468) at 44 % av avløpsanleggene ikke overholder rensekravene i tillatelsen. Dette er et dårligere resultat enn ved forrige tilsyn i 2010.
  Hvilke tiltak har regjeringen iverksatt og planlagt for å snu trenden med store og økende kloakkutslipp i Norge?

 • Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

  Nylig ga regjeringen tillatelse til utfylling av Brekstadfjæra i Ørland kommune. Området er et viktig fugleområde. I forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen Natur for livet imøteså komiteen at det ble gjennomført fylkesvise prosesser for suppleringsvern - for å dekke opp manglene i dagens verneområder, Ramsar områder og Important Bird and Biodiversity Areas.
  Hva gjør statsråden for å forhindre nedbygging av viktige fugleområder til utvidet vern er på plass?
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til utenriksministeren

  I Saudi-Arabia praktiseres ekstrem kjønnsapartheid og kvinneundertrykking. Nylig prøvde den saudiarabiske kvinnen Dina Ali å rømme fra tvangsekteskap i hjemlandet. Men på Filippinene ble hun fratatt dokumentene og ifølge venner, vitner og en internasjonal støttekampanje bortført tilbake til Saudi-Arabia, hvor ingen siden har sett henne. Vil regjeringen se det som en del av oppfølgingen av handlingsplanen mot sosial kontroll, tvangsekteskap m.m. å ta opp Dinas sak og lignende saker med Saudi-Arabia og andre berørte stater?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle