Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (6), Høyre (6), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (1), Kristelig Folkeparti (1) og Miljøpartiet De Grønne (1).

Oslo grenser i vest, sør, øst og nord-øst til Akershus, i nord-vest til Buskerud og i nord til Oppland. Det er 15 bydeler i Oslo.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

  Etter en nedgang i inntektsulikhet, målt ved den såkalte Gini-koeffisienten, under Stoltenberg II-regjeringen, ser vi at ulikhetene øker kraftig etter at Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringen tiltrådte. Fasiten etter fire budsjetter er at landets aller rikeste får 160 ganger mer i skattekutt enn hva de 94 prosentene med lavest formue får i snitt. Synes statsråden det er bekymringsverdig at inntektsforskjellene øker såpass kraftig med dagens regjering?
 • Spørretimespørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Erna Solberg åpner for å bruke hele det økonomiske handlingsrommet i neste periode på skattekutt dersom hun får fortsette. Høyre har programfestet at inntil halvparten av disse kuttene skal målrettes mot landets ti prosent rikeste. Støtter statsråden statsministerens åpning for å bruke hele handlingsrommet på skattekutt, og vil hun fortsatt prioritere Høyres rike sponsorer foran folk flest, slik hun har gjort de fire siste årene?
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  I Stortingets behandling av Innst. 16 S (2016-2017) før jul avviste regjeringspartiene et forslag om at regjeringen skulle innlede forhandlinger med Oslo kommune om å forlenge Oslo Sør-satsingen, som går ut i 2017. Imidlertid vedtok Høyres landsmøte, ifølge Nordstrands Blad 15. mars, å 'videreføre områdesatsingene'. For at dette skal kunne skje uten at satsingen først bygges ned, er det viktig at regjeringen gir beskjed om at man vil fortsette, og starter en felles planleggingsprosess. Kan statsråden bekrefte at dette vil skje, og eventuelt når?
 • Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

  Stortinget har vedtatt at all oppvarming av bygg skal være fossilfri. Regjeringen har ikke fulgt opp, ved at de har sendt på høring et forslag som ikke inkluderer fossil gass, og som åpner for at spisslast i næringsbygg og i fjernvarmen kan bruke olje. Nå har fagetatene gitt sine høringsinnspill. Vil statsråden nå følge opp Stortingets vedtak?
 • Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Nettavisen nyheteribilder.no har eksistert siden 2010, og har hatt ulike former for finansiering. Ikke alle klarer å lese vanlig tekst og dette er en avis for nettopp dem, en lettlest nettavis med grafiske tegn og symboler som gjør nyheter tilgjengelig for alle. Nettutgaven har tale for å lese opp nyhetene. Behovet og utviklingsmulighetene er store, men siden er nå lagt ned fordi ingen støtteordninger finnes til drift.
  Vil statsråden sikre at staten tar ansvar for tilgjengelig nyheter for alle?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle