Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet De Grønne (1) og Rødt (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Riksrevisjonen sa i 2016 at det var sannsynlig at verken politiet eller Forsvaret kan utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det. Riksrevisjonen sier nå at det er svært alvorlig at grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene fortsatt ikke er på plass.
  Mener statsministeren at det i dag er sannsynlig at politiet og Forsvaret kan utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til fiskeriministeren

  Hvordan vurderer Fiskeriministeren bruddene hos flere fiskeoppdrettere på forbudet mot dumping av lusemidler nær rekefelt og gyteområder for fisk, og er han enig i at aktørene som har gjort dette bør stilles til ansvar og at det ikke er saklig grunnlag for å skylde på uklart regelverk?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Hvordan vurderer regjeringa den norske operasjonen i Niger, det juridiske og menneskerettslige grunnlaget for den internasjonale operasjonen den inngår i og det faktum at representanter for Nigers sivilsamfunn fengsles for å planlegge fredelige demonstrasjoner mot det utenlandske militære inntoget i landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Det er kommet fram at nå avgåtte fiskeriminister Per Sandberg fra en tid tilbake har et personlig forhold til en norsk-iransk statsborger, og at han har pleid kontakt med det iranske regiment, med deltakelse som statsråd på arrangement på den iranske ambassaden.
  Når ble statsministeren kjent med forholdet til den norsk-iranske statsborgeren og statsråd Sandbergs kontakt med Iran, og hvilke sikkerhetsvurderinger og tiltak har regjeringen gjort siden da?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til utenriksministeren

  Hva gjør norske myndigheter for å ettergå opplysninger om overgrepene mot uighurene i Kina, og når og på hvilken måte har norske myndigheter reagert ovenfor Kina på det som skjer?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle