Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet De Grønne (1) og Rødt (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til olje- og energiministeren

  Vil olje- og energiministeren følge FNs anbefaling om å stanse vindkraftutbyggingen på Storheia på Fosen?

 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

  Abdullah Öcalan har siden 1999 sonet en livstidsstraff på fangeøya Imrali i isolasjon. Han har blitt holdt i total isolasjon siden 2016 av tyrkiske myndigheter og har blitt nektet besøk fra sin advokat siden 2011. Nøytral informasjon om helsetilstand kommer ikke ut, noe som er et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen.
  Vil utenriksministeren legge press på Tyrkia, som Norge er alliert med gjennom NATO, for at hans advokater og familiemedlemmer får besøke han på Imrali?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  8 av 10 anmeldelser av voldtekt henlegges av politiet. En av flere årsaker til dette er mangel på kapasitet og ressurser til etterforskning av voldtekt. Politiet opplyser at det er vesentlig bedre lønnsbetingelser å jobbe med patrulje enn etterforskning av voldtekt. Dette gjør at flere søker seg bort fra voldtektsfeltet, ifølge VG 7.12.18.
  Vil justisministeren vurdere mulige endringer i lønnsinsentivene i politiet for å sikre tilstrekkelig kapasitet til etterforskning av voldtektssaker?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren

  Stortinget har vedtatt at klimautslippene i 2020 skal være 46,6-48,6 mill. tonn CO2. Leder i Energi- og miljøkomiteen Kjetil Stenseth (V) sa 3.12 til spørsmål om regjeringen bryter egne forpliktelser og løfter: «Frem mot 2020, så når vi ikke de målene som vi i fellesskap i Stortinget har satt».
  Statsråd Elvestuen sa samme dag at regjeringen ikke bryter klimaforliket. Kan Statsministeren utvetydig avklare og begrunne om Norge når klimamålet for 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Det er i dag mulig å straffeforfølge personer i Norge for bruk av seksuell vold i krig. Årets Nobels fredspris har satt fokus på viktigheta av at land bruker denne muligheten.
  Kan statsråden redegjøre for hvor mange saker hvor det er tatt ut tiltale hel- eller delvis for handlinger knyttet til seksualisert vold i krig, og hva gjøres for å etterforske personer som oppholder seg i Norge som har begått krigsforbrytelser knyttet til seksualisert vold i krig?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle