Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet De Grønne (1) og Rødt (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til innvandrings- og integreringsministeren

  I filmen Hva vil folk si og NRKs reportasjer om barn fra Norge på koranskoler i Somalia er det blitt vist at utsending av barn til familiens opprinnelsesland er et redskap for sterk sosial kontroll som hindrer god integrering. I rapporten Transnasjonal oppvekst fra Institutt for samfunnsforskning framgår det at et stort antall barn sendes på lengre utenlandsopphold, særlig i Somalia, Irak og Pakistan. Hvilke tiltak vil statsråden sette inn for å ta vare på disse barnas rett til en trygg oppvekst i Norge?
 • Spørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til innvandrings- og integreringsministeren

  I svaret på mitt skriftlig spørsmål om en 11-åring fra Dokka som må vente i Kabul mens asylsaken avklares, svarer statsråden at hun ikke griper inn i enkeltsaker. Spørsmålet handlet imidlertid ikke om rettssaken, men om ivaretakelse av barnets beste i saker hvor staten er den som anker og dermed setter barnets liv på vent. Hvorfor kan ikke et barn som venter på endelig avklaring, fortsette utdanningen sin i Norge imens, og hva gjør regjeringen for å sikre barnets beste i slike tilfeller?
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Etter at vinneren av arkitektkonkurransen om regjeringskvartalet er kåret, har prosjektet igjen møtt mye kritikk, bl.a. fra byrådet i Oslo og flere stortingsrepresentanter. Det handler om massivt bygningsvolum på lite areal - som har vært tema siden idèforslagene kom i 2015. I tidligere diskusjoner i Stortinget og i media har statsråden vært åpen for fortsatt bruk av R5 og R6 i Akersgata som huser åtte departementer, for slik å redusere bygningsvolumet. Når vil statsråden ta stilling til dette, og hvordan vil Stortinget bli involvert?
 • Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

  Kommer regjeringen til å inngå et forpliktende, helthetlig og langsiktig samarbeid med Oslo kommune om et områdeløft for Grønland som går utover de bevilgningene som ligger inne i inneværende budsjett, og eventuelt økninger som kommer?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til justis- og beredskapsministeren

  Asylsaken til en tvangsutsendt elleveåring på Dokka i Oppland er en prinsipiell sak om hvorvidt staten Norge klarer å ta vare på barnets beste mens myndigheter og domstol avklarer lovtolkning. Selv etter seier på alle punkter i både tingrett og lagmannsrett er elleveåringen holdt borte fra Norge i to år og sju måneder hittil.
  Hva tenker justisministeren om dette, og hva foretar ministeren seg for å sikre barnets beste, slik at elleveåringen kan fortsette utdanning i Norge i påvente av rettssaken?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle