Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Østfold

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Østfold.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til finansministeren

  Etter ny utslippsberegning for personbiler (WLTP) vil utslippsverdiene kunne bli vesentlig høyere enn med dagens målemetode (NECD). Ettersom engangsavgiften ved kjøp av ny bil er basert på beregnet utslipp, vil en omlegging til ny måling kunne medføre langt høyere avgift om man ikke foretar en konvertering som nedjusterer avgiften etter nye utslippstall. Hva vil finansministeren gjøre for å unngå avgiftshopp og konkurser blant bilforhandlere?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Et forslag til metodikk for effekt av biokull som jordforbedringsmiddel i mineral jord er inkludert i arbeidet med å revidere retningslinjene for klimaberegning i IPCC.
  Hva gjør myndighetene for at det nevnte forslaget skal vedtas i mai 2019, og inkluderer forslaget slik det ligger i dag økt karbonlagring i jord, og bruk av biokull?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utenriksministeren

  Med utgangspunkt i ulike påstander om den norske bistanden til Palestina den siste tiden, kan utenriksministeren forsikre at norsk støtte ikke bidrar til å belønne terror og anti-semittisme?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  En kurdisk kvinne har fått avslag på asylsøknaden sin ettersom myndighetene ikke mente det var troverdig at hun var tilknyttet PKK og at hun ikke var i fare ved retur til Tyrkia. PU overlot henne i Tyrkia til tyrkisk politi og hun har siden sittet i fengsel hvor det er fare for overgrep og nedverdigende behandling.
  Hva vil statsråden gjøre for å forhindre, at kvinnen blir utsatt for menneskerettighetsbrudd i Tyrkia, og hvilke endringen gjøres for å garantere at personer ikke returneres til tortur? • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Det er et viktig prinsipp at svangerskapsomsorgen i Norge skal være gratis. Vil statsråden rette opp konsekvensen av å fjerne bidragsordning og sørge for at kvinner med hyperemesis gravidarum får dekket utgifter til kvalmestillende medikamenter?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle