Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen til Trøndelag fylke 1. januar 2018, men er fortsatt separate valgdistrikter.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Eide kommune har gjort vedtak om nedlegging av Vevang skole. Vedtaket er i strid med kommuneplanen for Eide, der det er vedtatt at skolestrukturen skal ligge fast i planperioden. Eide kommune er vedtatt slått sammen med Fræna kommune. I departementets forskrift om kommunesammenslåingen heter det at vedtatt kommuneplan skal gjelde inntil kommunestyret for den sammenslåtte kommunen vedtar nye planer.
  Kan Eide kommune til tross for dette gjøre vedtak om endret skolestruktur i strid med sin kommuneplan?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Kan statsråden bekrefte at områdeløsningen med kraft fra land for Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krogh, innebærer at hele produksjonen av elektrisitet fra gassturbinene på Edvard Grieg feltet, erstattes med kraft fra land, slik Stortinget vedtok 18. juni 2015?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Er det gjennomført et kvalifiseringsprosjekt med el-kjel for å dekke varmebehovet på oljeplattformer, slik Stortinget forventet i forbindelse med behandlingen av Johan Sverdrup utbyggingen, dersom slik kvalifisering ennå ikke er klar, når planlegger statsråden at en slik kvalifisering er på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Hva gjør statsråden for å sikre at Miljødirektoratets database for registrering av forurensete lokaliteter blir fullstendig og alle deponier tatt med, samt hvor store mangler har basen i dag? Denne databasen er avgjørende for at kommunene skal ha oversikt over hvor det har vært deponier slik at de ikke tillater bygging der.
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Kommunene har ansvaret for reguleringsplaner gjennom plan- og bygningsloven. Det har den siste tiden kommet frem flere eksempler hvor det er tillatt boligbygging på tidligere deponier og farene forbundet med dette.
  Hvem sitter med det juridiske ansvaret i tilfelle erstatningssaker, i de tilfeller hvor kommuner har tillatt bygging av boliger på områder som før har vært deponier, uten at de har kunnet være klar over dette pga. manglende kartlegging?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle