Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Sør-Trøndelag grenser i nord til Nord-Trøndelag, i vest til Møre og Romsdal og i sør til Oppland og Hedmark. Det er 25 kommuner i Sør-Trøndelag.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Miljødirektoratet har i sin høringsuttalelse om utbyggingen av Yme-feltet påpekt at utredningene om elektrifisering er mangelfulle. Vil statsråden sørge for skikkelige utredninger før beslutning tas, og vil utbyggingsplanene forelegges Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Miljødirektoratet setter etter initiativ fra Naturvernforbundet igang en undersøkelse av plastforurensningen knyttet til gruvedriften ved de seks sjødeponiene som eksisterer i Norge, samt de planlagte deponiene i Førdefjorden og Repparfjorden.
  Vil statsråden sørge for at det stilles krav om at det ikke skal slippes ut plast fra disse virksomhetene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Hvordan ser samferdselsministeren på en utvidelse av bompengeinnkrevingstiden ved fergeavløsningsprosjekt, slik at den blir lik endringen i fergeavløsningsperioden med inntil 40 år?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Det har vært en høring om et forslag om å sentralisere videre arbeid med vannforskriften.
  Hvorfor mener statsråden at den organiseringen regjeringen foreslo i høringsbrevet gir bedre framdrift i nødvendige miljøforbedringer, og vil omorganiseringen ivareta medvirkning fra kommuner og sivilsamfunn på en like god eller bedre måte slik forskrift og vanndirektiv krever?

 • Skriftlig spørsmål fra Geir Arild Espnes (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Vi ser med spenning på hva det å ha fått en ny folkehelseminister skal bringe med seg av politisk nytenkning. Det som forundrer er at det er så ytterst få spor i Jeløya-plattformen og regjeringsærklæringen av denne bemerkelseverdige hendelsen. Så derfor spør vi: skal denne ministeren ikke bare være uten portefølje, men også uten arbeidsoppgaver, og i tilfellet, hvordan vil vi merke at Norge har fått en folkehelseminister, hvor tas det tak først, hva er planen og hvor fort vil ting skje?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle