Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Sør-Trøndelag grenser i nord til Nord-Trøndelag, i vest til Møre og Romsdal og i sør til Oppland og Hedmark. Det er 25 kommuner i Sør-Trøndelag.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Kveite på Sklinnabanken på Namdalskysten er så full av miljøgifter at det er nedlagt fiskeforbud. Mattilsynet vet ikke hvorfor. Avisutklipp fra tidlig 70-tall viser at disse områdene ble brukt som dumpingplass for europeisk industri. Hva vil statsråden gjøre for å få oversikt over områder langs norskekysten som er brukt som avfallsplass i tidligere tider, og hva vil bli gjort for å rydde opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  2. oktober kom NRK med nyheten om at det hadde blitt sluppet ut formalin i forbindelse med taretråling langs kysten av Trøndelag. Miljødirektoratet var klare på at dette var ulovlig, men at det har vært uklart hvilken myndighetsinstans som hadde ansvaret.
  Hvordan er det mulig at Miljødirektoratet ikke var klar over at det var de som førte tilsyn med dette, og hvilke tiltak settes nå inn for å få oversikt på omfang av bruken av formalin i denne sammenheng og få dette inn i lovlige former?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Gunnes (V) til samferdselsministeren

  Viser til vedtatt Statsbudsjett for 2017 og fremlagt budsjett for 2018, der det blir etablert en nasjonal bindende regel om at nullutslippsbiler ikke skal betale mer enn halv pris for parkering, ferger og bompenger.
  Når vil de endelige forskriftene for statlig og fylkeskommunal fergedrift være klare?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til klima- og miljøministeren

  Holtålen kommunes forskrift om bruk av el-motor på båt i vann under 2 km2 er opphevet av fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Forskriften ble gitt for å fremme fritidsfiske og friluftsliv. Forskrift om motorferdsel i utmark er endret slik at det er gitt en generell tillatelse til bruk av el-sykkel i utmark. Statsråden har uttalt at dette er positivt for folkehelsen ved at flere kommer seg ut i naturen.
  Er statsråden enig i at el-motor på båt og på sykkel begge er støysvake og derfor egner seg for bruk i utmark for frilufts formål?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Har statsråden grunn til å tro at tendensen med kostnadsoverskridelser og kvalitetsfeil på utbygginger på norsk sokkel beskrevet av Rystad Energy fremdeles gjelder for utbygginger som nå ligger til behandling, og hva gjør statsråden for å sikre et realistisk kostnadsbilde i Stortingets beslutningsgrunnlag for behandling av utbyggingene og hva mener statsråden er årsaken til at det er de internasjonale selskap oljeselskapene som står for de verste prosjektene, med dødsfall og størst overskridelser?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle