Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Sør-Trøndelag grenser i nord til Nord-Trøndelag, i vest til Møre og Romsdal og i sør til Oppland og Hedmark. Det er 25 kommuner i Sør-Trøndelag.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  I Prop. 1 S OED side 103 står det: «Det er samla sett god lønnsemd i prosjekta som er omtalte i dette kapittelet.» I tabell 6.1 på side 104 står listen for petroleumsprosjektene under utbygging.
  Har noen av disse enkeltprosjektene gått fra positiv nåverdi på investeringstidspunktet til negativ nåverdi nå, og i såfall hvilke?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Hvordan stiller samferdselsministeren seg til at næringsministeren inviterer store internasjonale selskap hit til Norge med den hensikt å bygge vei, på bekostning av norske aktører?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Multiconsult har på oppdrag fra Odda kommune og NVE lagt fram en studie som viser et alternativt flomdempende tiltak til et kraftverk mellom Sandvikvatnet og Sørfjorden i det vernede Opovassdraget. NVE skal utrede dette alternativet.
  Vil Statsråden sørge for at denne utredningen foreligger slik at man får et reelt alternativ til konsesjonssøknaden for flomtunnel med kraftverk som nå er på høring?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Viser til statsrådens svar 17/1779- 4. desember 2017. I et regnestykke brukes en oljepris på 600 kr/fat. Begrunnelsen er «prisen reflekterer i større grad et gjennomsnitt av de langsiktige oljeprisanslagene fra de mest anerkjente analysemiljøene globalt». Tidligere analyser som f.eks Rystad har brukt 400 kr/fat og 525 kr/fat.
  Hvilken prisbane legger statsråden til grunn i 600 kr/fat scenariet, dvs. hvilken pris er antatt for hvert år fra og med 2018, og hva er kilden?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  I dok 15:1629 (2016-2017)brukes gjennomsnittlig oljepris på 50$/fat. I 17/1779- 4 des. 2017 er det pris på 500 og 600 kr/fat som stort sett brukes, dvs. over $50/fat. Notatet viser også at feltet ikke er lønnsomt med $50/fat, selv med 4% realrente. Videre viser notatet at inntekter ikke overstiger kostnader i 2022 med $50/fat, slik tidligere opplyst, men først i 2022-2024 når høyere pris enn $50/fat legges til grunn.
  Hvorfor bruker statsråden en høyere oljepris enn i dok 15:1629 (2016-2017)?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle