Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen til Trøndelag fylke 1. januar 2018, men er fortsatt separate valgdistrikter.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  I sommer har Hydro i Årdal sluppet ut store mengder kreftfremkallende stoffer. Hydro sier de har slitt med renseanlegget sitt i hele sommer. De har lovet forbedringer men selv denne uken veltet det ut forurensning som inneholder kreftfremkallende stoffer.
  Hva vil klima- og miljøministeren gjøre for at Hydro rydder opp og sørger for å få renseanlegget til å fungere?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kulturministeren

  Spelet Elden på Røros er en formidabel oppsetning som involverer svært mange barn og unge i Røros-samfunnet. Omlag 75 % av de som deltar er under 25 år. Da Elden skulle søke om penger fra Kulturrådet i år fikk de beskjed om at det fantes støtteordninger til teater for barn og unge, men ikke med barn og unge.
  Vil kulturministeren ta initiativ til en endring av retningslinjene til Kulturrådet slik at teateroppsetninger med barn og unge også kan få støtte?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til fiskeriministeren

  Hva vil myndighetene gjøre for å forsikre seg om at dumpingen av avlusningsmidler i viktige reke- og fiskeområder er stoppet og ikke gjentar seg, og vil myndighetene ta initiativ til etterforsking av selskaper som har gjennomført dumpingen?

 • Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til arbeids- og sosialministeren

  Hvor mange født i, eller etter 1990, har fått innvilget gradert uføretrygd, og hvor mange av disse er i jobb?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til landbruks- og matministeren

  1. januar 2019 skal det trå kraft nye regler for oppsamling av gummigranulat fra kunstgressbaner i Norge. Kunstgressbaner er ikke den eneste kilden til plastforsøpling. Hagejord produsert av f.eks. matavfall inneholder også plast, men i forslaget til de nye gjødselvareforskriftene er det ikke foreslått noen innskjerping til mengden plast før 1. januar 2023.
  Vil statsråden ta initiativ til å fremskynde kravene i gjødselvareforskriften?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle