«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Telemark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Hvordan vil statsråden konkret sikre hensynet til lokalbefolkning og lokaldemokratiet i arbeidet med planprogrammet for konsekvensutredning av et mulig deponi i Brevik fremover, og vurderer statsråden saken i sammenheng med følgende flertallsforslag fra Innst. 127 S (2017-2018)"Stortinget ber regjeringen utarbeide en helhetlig strategi for håndtering av farlig avfall i Norge",hvor det framkommer hvordan målene kan nås, hvilke krav man kan stille til trygge løsninger, og kriterier for økt gjenvinning?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

  Kan statsministeren forsikre om at Sandberg faktisk er innforstått med alvoret av å ikke følge sikkerhetsregler/råd fra sikkerhetsmyndighetene og at dette ikke vil gjentas og at det er Sandberg selv som gjennom sin forståelse av situasjonen har bedt om møte med PST for å avklare ytterligere forhold?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helseministeren

  Off label-behandling er bruk av legemidler på sykdommer legemidlet ikke er godkjent for.
  Hvordan ser statsråden prinsipielt på at fagdirektørene i de regionale helseforetakene har besluttet at off label-behandling er en av behandlingsmetodene som skal brukes i behandlingen av pasienter med MS, til tross for at det finnes flere godkjente legemidler?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

  Vil statsråden bidra til mer åpenhet og bedre offentlig innsyn i vesentlige spørsmål omkring etableringen av fremtidig deponi for farlig våtorganisk avfall og vil da i så fall det være mulig å få opplyst om hvilke norskeog utenlandske bedrifter som benytter deponiet i dag, hvor stor andel av deponikapasiteten på Langøya disse benytter og om det finnes alternativer til deponi for disse bedriftene?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

  Kan statsministeren forsikre om at sensitive opplysninger knyttet til Per Sandbergs mobiltelefon ikke er kompromittert under reisen til Iran eller andre reiser/arrangementer også i den tid da han fungerte som justisminister?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle