«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn seks representanter fra Telemark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Telemark grenser i sør til Aust-Agder, i vest til Rogaland og Hordaland, i nord-øst til Buskerud og i øst til Vestfold. Det er 18 kommuner i Telemark.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kulturministeren

  Kulturdepartementet har i mange år kommunisert at de kommer til å legge fram forslag om å forandre loven som regulerer pensjonen til ballettdansere og operasangere ved Den Norske Opera & Ballett (operapensjonsloven). I fjor vår ble det presentert noen parametere for det nye systemet, men det ble ikke lagt fram en helhetlig modell. Hvordan er fremdriften i Kulturdepartementets arbeid med ny operapensjonslov?
 • Spørretimespørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  På Notodden jobbes det med spennende planer for etablering av overgangsboliger i forbindelse med tilbakeføring etter soning. Overgangsbolig i Telemark står høyt på prioriteringslista i kapasitetsplanen, jf. Meld. St. 12 (2014-2015) Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen. Justiskomiteen har i budsjettet for 2017 skrevet en positiv merknad om Notodden-modellen og det gode arbeidet som er i gang. Hva er status for arbeidet med å etablere flere overgangsboliger?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kulturministeren

  Grenland Friteater har kjempet i mange år for å være finansiert over kulturdepartementets budsjetter.
  Hvorfor vil statsråden det annerledes, og kan hun garantere at en overflytting mot teatrets vilje, vil bidra til en styrking av teatret og Porsgrunn internasjonale Teaterfestival?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til barne- og likestillingsministeren

  Hvordan vil dette påståtte milliardløftet fordele seg på ulike konkrete tiltak pr. år og til sammen frem til 2021, og hvor stor del av dette er friske midler?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Kvifor har ikkje justis- og beredskapsdepartementet avventa ei slik avgjersle før Påtaleanalysa vart lagt fram og har vore på høyring, og kva er årsaken til at departementet ikkje har villa involvert Stortinget i ei beslutning om å flytte kontorstad og arbeidsplassar ut av Telemark og til Vestfold?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle