Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Troms

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn seks representanter fra Troms.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Troms grenser i sør til Nordland og i nord til Finnmark. Det er 25 kommuner i Troms.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Et enkelt skolemåltid er et godt virkemiddel for å bidra til å utjevne sosial- og helsemessige forskjeller hos barn. Begrunnelsen for hvorfor regjeringen kuttet skolefruktordningen og er imot å innføre et enkelt skolemåltid, er ofte 'prioritering'. De 25 milliardene som er gitt i skattekutt er 10 317 prosent mer enn hva skolefruktordningen kostet. Hvorfor mener statsråden det er riktig å prioritere skattekutt fremfor et enkelt helse- og læringsfremmende måltid til elevene?
 • Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Er det riktig forstått at det ikke er iverksatt noen tiltak for å forhindre at Fritt Behandlingsvalg gir geografiske og demografiske forskjeller i helsetilbudet og er det riktig at statsråden ikke har noen oversikt over demografisk fordeling som sosial bakgrunn, utdanningsnivå o.l., men kun har fordeling på alder og kjønn?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til forsvarsministeren

  Hvor i helikopterstrukturen er innsparingen på 100 årsverk identifisert, når blir denne reduksjonen realisert og hvordan er disse reduksjonene samt behov for ny EBA og infrastruktur identifisert i iverksettingsbrevet til forsvarssjefen?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Fiskeriministeren har lagt fram et forslag om at trålerne med aktivitetsplikt skal slippe denne plikta mot ei avkorting på 20 % av denne kvota. På folkemøtet i Vardø 11. mai sa ministeren at denne delen av kvota (omtrent 8000 tonn) skal fordeles som en del av totalkvota.
  Stemmer det?
 • Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hvordan ser den demografiske fordelingen for de som har benyttet seg fritt behandlingsvalg per 03.05.17 ut?
  Vi ber om en tabellarisk fremstilling av tallene for den delen av fritt behandlingsvalg som ikke omfatter private og ideelle institusjoner som har avtale med helseforetakene.

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle