Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn seks representanter fra fylket.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Vest-Agder er vårt sørligste fylke og grenser i nord-vest til Rogaland og i nord-øst til Aust-Agder. Det er 15 kommuner i Vest-Agder.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  I Politiforum 23. mai 2017 uttaler justisministeren at 'Politidirektoratet gir oss tilbakemeldinger om at samtlige kommuner har vært involvert, eller blitt orientert i en eller annen form i prosessen'. Er statsråden fornøyd med måten POD har involvert kommunene ved endring av tjenestetilbudet lokalt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

  De siste årene har jeg fått henvendelser fra folk som opplever at Nav stadig oftere ikke møter dem ut fra deres individuelle behov, men med standardiserte prosedyrer, lang ventetid og skjemaer.
  Hvordan vil statsråden sikre at Nav ikke blir en formalistisk og byråkratisk organisasjon, at individuelle behov for tilrettelegging ikke går på bekostning av rutiner, prosedyrer og skjema og mener statsråden at brukere skal kunne få snakke med sin saksbehandler personlig når de henvender seg til Nav?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til utenriksministeren

  Verdenssamfunnet må legge større press på palestinske myndigheter for at de skal slutte å gi ros, heder og penger til dem som utfører terrordrap. Norge har et særlig ansvar som leder av internasjonale giverlandsgruppen for palestinerne (AHLC).
  Vil utenriksministeren kontakte andre givere, særlig USA og EU, for å gi et felles signal til palestinske myndigheter om at det vil få konsekvenser for bistanden hvis belønningsordningen for terrordrap i Israel videreføres?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Vold- og trusselhendelser i norske fengsler har økt dramatisk. Hvor mange vold- og trusselhendelser er anmeldt, hvor mange saker har ført til domfellelse og hvor mange er henlagt?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Folkehelseregelverket skal verne mot skadelig støy. Regeltolkningen som har vært praktisert av Fylkesmannen i Agder har skapt store utfordringer for virksomheten på Justøy Bibelcamp og vil gjøre det samme for mye annen tilsvarende møtevirksomhet utendørs.
  Vil statsråden ta et initiativ til å presisere at det ikke er denne type arrangementer som regelverket er ment å stoppe, og at kristne møter skal kunne holdes utendørs eller i telt i sommer- Norge fortsatt?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle