Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn seks representanter fra fylket.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Vest-Agder er vårt sørligste fylke og grenser i nord-vest til Rogaland og i nord-øst til Aust-Agder. Det er 15 kommuner i Vest-Agder.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

  Hvordan vi definerer standard bilstørrelse har betydning for den infrastrukturen vi bygger, eksempelvis ferger, vegbredde og parkeringsanlegg. Siden 70-tallet da standarden ble satt, har gjennomsnittlig størrelse økt delvis på grunn av stadig økende krav til sikkerhet. Det har konsekvenser bl.a. knyttet til ferger og parkeringsanlegg.
  Vil samferdselsministeren ta initiativ til å få oppdatert standarden slik at vi for fremtiden bygger infrastruktur som er tilpasset de personbilene som er i salg i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

  Hva vil statsråden gjøre for å hindre at Telenor kutter bredbåndstilbudet før nytt alternativ, som er reelt godt nok og til tilsvarende pris, er på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Vil justisministeren sørge for at evalueringen som nå er planlagt er uavhengig og at læringspunktene fra evalueringen, både knyttet til det operative, til ressursbruken og til kultur og ledelse, følges opp og gjøres kjent for offentligheten?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Hvilke tiltak har ministeren satt iverk sammen med helseministeren for at tjenestene skal kunne følge opp ungdom med psykisk sykdom under barnevernets omsorg tidligere og bedre koordinert og hva vil ministeren gjøre for å forbedre mulighetene til bedre samarbeid mellom etatene i slike ekstreme tilfeller?
 • Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til næringsministeren

  Det er nå ett år siden ny lov om offentlige anskaffelser ble vedtatt og en ny veiledning for reservasjon for ideelle skal utarbeides. Stortingets ønske om å utnytte handlingsrommet fullt ut forutsetter en veiledning ut over TSB. Kan statsråden svare konkret på hvordan juridisk ekspertise, den ekspertise som også Stortinget la vekt på i sin behandling, blir trukket inn i den videre prosess – og kan statsråden være konkret på hvor raskt veiledningen vil være på plass?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle