Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Vest-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (2), Kristelig Folkeparti (2), Arbeiderpartiet (1) og Fremskrittspartiet (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

  Kan statsråden garantere at de midler som er bevilget til kommunale og fylkeskommunale gang- og sykkelveger gjennom belønningsordningen i sin helhet blir brukt i henhold til stortingets forutsetninger i inneværende år,kan statsråden informere om hva som er status for 2017, hvordan midlene er utlyst, hvem som har søkt, om det samlede søknadsbeløpet, hvor mye av midlene som er utbetalt, hvor mye som gjenstår og om midlene brukes og har blitt brukt i tråd med stortingets forutsetninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Theodor Helland (FrP) til utenriksministeren

  Hva vil utenriksministeren gjøre overfor franske myndigheter for at menneskerettighetene i Vest-Sahara skal kunne rapporteres av FN-operasjonen i territoriet?

 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Lov om pasientjournal trådte i kraft 1.1.2015.
  Er loven implementert i helse Sør øst, evt hvor langt er man kommet i implementeringsarbeidet og har departementet gitt nærmere forskrifter om internkontroll etter lovbehandlingen i 2014, slik det gis muligheter til?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Stortinget har bedt regjeringen utrede et lavterskeltilbud for håndhevelse av forbudet mot seksuell trakassering. I statsbudsjettet for 2018 sier regjeringen at den vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte om hvordan anmodningsvedtaket vil bli fulgt opp.
  Hva ser statsråden for seg av initiativ og framdrift i denne saken?
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Helseforetakenes 'sørge-for'-ansvar innebærer anskaffelsesprosesser. Helfo har egne anskaffelsesprosesser, og pasientene kan velge med utgangspunkt i fritt behandlingsvalg. Regjeringen har oppretta en tredje 'hybrid' ved at Helfo godkjente behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Mange av disse er vurdert som ikke godkjente i HF og RHFs ordninger, men har fått avtale med Helfo om å levere rusbehandling. Er det kvantitet eller kvalitet regjeringen på denne måten vil tilby rusavhengige?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle