Fottur på svaberg. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Fottur på svaberg. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Vestfold

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn sju representanter fra Vestfold.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2) og Kristelig Folkeparti (1).

Vestfold grenser i vest til Telemark, i nord-vest til Buskerud og i nord-øst til Akershus. Det er 12 kommuner i Vestfold.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle