Fottur på svaberg. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Fottur på svaberg. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Vestfold

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn sju representanter fra Vestfold.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2) og Kristelig Folkeparti (1).

Vestfold grenser i vest til Telemark, i nord-vest til Buskerud og i nord-øst til Akershus. Det er 12 kommuner i Vestfold.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Anders Tyvand (KrF) til kunnskapsministeren

  I dag er det fylkeskommunene som avgjør hvilke digitale og andre hjelpemidler som elevene i fylket kan bruke ved eksamen i den videregående skole. Elevene får samme eksamen og vurderes på lik linje over hele landet, men har altså ulik tilgang til hjelpemidler på nett. Dette fremstår som urettferdig.
  Synes kunnskapsministeren at denne forskjellsbehandlingen når det gjelder hjelpemidler er akseptabel, eller vil ministeren sikre felles nasjonale retningslinjer for hjelpemidler til eksamen?

 • Skriftlig spørsmål fra Anders Tyvand (KrF) til kunnskapsministeren

  Hvordan har tilkomsten av utenlandske studenter til Norge utviklet seg som følge av avviklingen av kvoteordningen for utenlandsstudenter, og på hvilken måte følger statsråden opp Stortingets føringer om at det fortsatt skal være mulig å fullføre hele grader i Norge, og at omleggingen ikke skulle svekke satsingen på landene i sør til fordel for BRIKS-landene og Japan?
 • Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til kulturministeren

  Kan statsråden svare på hvorfor Fortidsminneforeningen ikke får svar på sine spørsmål?
 • Skriftlig spørsmål fra Anders Tyvand (KrF) til næringsministeren

  Sjøfartsdirektoratet har fastsatt en ny forskrift for mindre passasjerskip mv, gjeldende fra 1. juli 2017. Bestemmelsene i forskriften vil i praksis gjøre det umulig å operere replikaen av Osebergskipet, «Saga Oseberg».
  Vil statsråden innføre en ordning for dispensasjon fra kravene i forskriften som gjør det mulig å operere spesielle fartøy på inntil 24 meter innenfor fartsområde 1 og 2, forutsatt at prinsippene for trygg drift for øvrig kan dokumenteres?
 • Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til kunnskapsministeren

  Ser ministeren behov for å sikre kommunene mulighet til å igangsette og gjennomføre initiativer i sine barnehager uten at dette automatisk gir grunnlag for økt støtte til private barnehager?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle