Den interparlamentariske union (IPU)

IPU er den eneste globale parlamentarikerforsamling og er et samlingspunkt for parlamentarisk dialog. IPU arbeider for å fremme fred, demokrati, samarbeid og menneskerettigheter i alle verdensdeler. 

IPUs logo.
IPUs logo.

Delegasjonens medlemmer

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets delegasjon til IPU ivaretas av internasjonal avdeling.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Om IPU

Mye av IPUs arbeid er basert på erfaringsutveksling og informasjonsspredning mellom parlamentene. I land med svake demokratiske tradisjoner kan IPU bidra til å øke bevisstheten rundt og vilkårene for folkevalgtes arbeid. Gjennom avholdelse av debatter jobber organisasjonen for å skape parlamentarisk engasjement i viktige internasjonale spørsmål og prosesser.

IPU er opptatt av å mobilisere parlamentarisk støtte for FNs arbeid og har en egen komité for dette. I februar hvert år arrangeres det i samarbeid med FN en parlamentarisk høring med deltagelse av FNs generalsekretær.

For medlemmene i den norske delegasjonen er IPU en arena hvor man sammen med kollegaer fra hele verden kan delta i diskusjonen av viktige internasjonale temaer, og fremme spørsmål man er opptatt av i Norge. Det faktum at organisasjonen omfatter parlamentarikere fra svært mange land gir økte kunnskaper om synspunkter og holdninger man ikke alltid kommer i befatning med på den hjemlige arena.

Organisering

IPU avholder to hovedsesjoner hvert år, vår og høst. Konferansene holdes vekselvis i forskjellige medlemsland og i Genève, hvor organisasjonen har sitt hovedsete. Under vårsesjonen vedtar forsamlingen resolusjoner om ulike tema. Resolusjonene har status som anbefalinger. Menneskerettigheter og videre spredning av representativt demokrati står sentralt. Hver hovedsesjon omfatter også en debatt av et dagsaktuelt spørsmål.

Hovedsesjonen består av plenumsmøter, møter i Eksekutivkomiteen, Rådet og de tre faste komiteene for henholdsvis fred og internasjonal sikkerhet, bærekraftig utvikling samt finansiering og handel og menneskerettigheter og demokrati. I tillegg er det tematiske komiteer for FN-spørsmål, parlamentarikeres menneskerettigheter, kvinnespørsmål og Midtøsten. I IPU er det en løpende debatt om organisasjonens rolle og fremtidig prioriteringer. Som følge av den brede medlemsmassen er det ikke alltid lett å skape enighet om disse spørsmålene.

Det finnes et nordisk samarbeid i IPU hvor formålet er å utveksle og koordinere synspunkter. Den norske delegasjonen er også medlem av den geopolitiske gruppen 12 Plus, som grovt sett omfatter de vestlige land.

IPU har over 170 nasjonalforsamlinger som medlemmer og ble etablert i 1889. I perioden 1901–1927 ble åtte ledende IPU-personligheter tildelt Nobels fredspris, deriblant Christian Lange i 1921. Lange var organisasjonens generalsekretær fra 1909 til 1933.

Stortingets delegasjon til IPU

Den norske delegasjonen velges av Stortinget for fire år etter hvert stortingsvalg og består av fire medlemmer og fire varamedlemmer. Under IPUs møter fordeles medlemmene på forsamlingens komiteer.

Se også

IPUs nettsted

Stortingets delegasjon til IPU avleverer hvert år en årsmelding som behandles av Stortinget.

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU)

Aktuelt

 • IPU-sesjon i Angola

  Over 700 parlamentarikere fra 128 land møttes i Luanda, Angola 22.–27. oktober under Den interparlamentariske unions (IPU) høstsesjon. 

  (06.12.2023)
 • Verdens parlamentarikere fordømte Russland

  Den interparlamentariske union (IPU) samlet 600 parlamentarikere fra 120 land i Kigali, Rwanda, 11.–15. oktober.

  (19.10.2022)
 • Verdens parlamentarikere fordømmer Russland

  Krigen i Ukraina ble det sentrale tema da parlamentarikere fra 120 land møttes i Nusa Dua, Indonesia 20.–24. mars 2022.

  (30.03.2022)
 • IPU i Madrid

  Utfordringer for demokratiet, Covid-vaksiner og kamp mot seksuell utnyttelse av barn på nett var sentrale saker da parlamentarikere fra 117 land endelig kunne møtes igjen i Madrid.

  (10.12.2021)
Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Mørland, Tellef Inge A
Nestleder Foss, Ingunn H
Medlem Hjemdal, Silje FrP
Medlem Moe, Ola Borten Sp
Varamedlem Almeland, Grunde V
Varamedlem Kjerstad, Birgit Oline SV
Varamedlem Merkesdal, Linda Monsen A
Varamedlem Trellevik, Ove H