Konferanse om EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk

Presidentene i EU-landenes parlamenter vedtok i april 2012 å opprette en fast konferanse med ansvar for demokratisk kontroll av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.

EU-flagget.
EU-flagget.

Delegasjonens medlemmer

Stortinget kan delta med inntil fire representanter og har opprettet en fast delegasjon bestående av fire medlemmer og fire varamedlemmer. Leder og nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen er faste medlemmer i delegasjonen.

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Konferanse om EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk ivaretas av internasjonal avdeling.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Se også

Les mer om Konferanse om EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk (EU IPC).

Aktuelt

 • Øyvind Halleraker og Svein Roald Hansen under konferansen. Foto: Stortinget.

  Diskuterte flyktningkrisen i Europa

  Flyktningkrisen i Europa var hovedtema på parlamentarisk EU-konferanse i Luxembourg 5.–6. september. Øyvind Halleraker og Svein Roald Hansen representerte Stortinget.

  (07.09.2015)
 • Delegasjonsleder Øyvind Halleraker.

  Norsk deltakelse da EU diskuterte sikkerhets- og forsvarstiltak

  Christian Tybring-Gjedde (FrP), Kåre Simensen (A) og Svein Roald Hansen (A) deltok sammen med delegasjonsleder Øyvind Halleraker (H) på den halvårlige interparlamentariske konferanse om utenriks- og sikkerhetspolitikk i Aten 3.–4. april.

  (07.04.2014)

Gå til nyhetsarkivet

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Huitfeldt, Anniken A
Nestleder Halleraker, Øyvind H
Medlem Hansen, Svein Roald A
Medlem Tybring-Gjedde, Christian FrP
Varamedlem Graham, Sylvi H
Varamedlem Navarsete, Liv Signe Sp
Varamedlem Rytman, Jørund FrP
Varamedlem Simensen, Kåre A