Konferanse om EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk

Presidentene i EU-landenes parlamenter vedtok i april 2012 å opprette en fast konferanse med ansvar for demokratisk kontroll av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.

EU-flagget.
EU-flagget.

Delegasjonens medlemmer

Stortinget kan delta med inntil fire representanter og har opprettet en fast delegasjon bestående av fire medlemmer og fire varamedlemmer. Leder og nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen er faste medlemmer i delegasjonen.

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Konferanse om EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk ivaretas av internasjonal avdeling.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Se også

Les mer om Konferanse om EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk (EU IPC).

Aktuelt

Gå til nyhetsarkivet

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Huitfeldt, Anniken A
Nestleder Halleraker, Øyvind H
Medlem Hansen, Svein Roald A
Medlem Tybring-Gjedde, Christian FrP
Varamedlem Graham, Sylvi H
Varamedlem Navarsete, Liv Signe Sp
Varamedlem Rytman, Jørund FrP
Varamedlem Simensen, Kåre A