Konferanse om EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk

Presidentene i EU-landenes parlamenter vedtok i april 2012 å opprette en fast konferanse med ansvar for demokratisk kontroll av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.

EU-flagget.
EU-flagget.

Delegasjonens medlemmer

Stortinget kan delta med inntil fire representanter og har opprettet en fast delegasjon bestående av fire medlemmer og fire varamedlemmer. Leder og nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen er faste medlemmer i delegasjonen.

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Konferanse om EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk ivaretas av internasjonal avdeling.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Om konferansen om EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk

EU opprettet i 2012 en fast interparlamentarisk konferanse med ansvar for parlamentarisk kontroll av EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (CFSP) og EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk (CSDP).

Konferansen avholdes hvert halvår i landet som har EU-formannskapet. Medlemmer av utenrikskomiteene og forsvarskomiteene i EUs 28 medlemsland samt fra Europaparlamentet deltar på konferansen. Kandidatland til EU, og europeiske NATO-land som ikke er medlem av EU, har fast observatørstatus. Stortinget har derfor observatørstatus til konferansen.

Stortinget deltar med fire representanter og har opprettet en fast delegasjon bestående av fire medlemmer og fire varamedlemmer. Medlemmene i delegasjonen utpekes fra utenriks- og forsvarskomiteen.

Stortingets deltagelse på konferansen gir forutsigbarhet og styrker norsk kontakt med EU. Det er viktig at norske parlamentarikere kan delta i diskusjoner med EU-landene på dette politikkområdet. Konferansen er en god arena for å fremføre politiske budskap, samt en viktig lyttepost for å få innsikt i europeisk sikkerhetspolitisk tenkning. Norge deltar i det europeiske forsvarsmateriellsamarbeidet (EDA) og i EUs forsvarsfond, samt i EU-ledede krisehåndteringsoperasjoner.

Aktuelt

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti Periode
Leder Huitfeldt, Anniken A 24.10.2017-30.09.2021
Nestleder Tetzschner, Michael H 24.10.2017-30.09.2021
Medlem Navarsete, Liv Signe Sp 24.10.2017-30.09.2021
Medlem Tybring-Gjedde, Christian FrP 24.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Kolberg, Martin A 24.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Lysbakken, Audun SV 24.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Raja, Abid Q. V 24.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Schou, Ingjerd H 24.10.2017-30.09.2021