NATOs parlamentarikerforsamling

NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA) er en internasjonal organisasjon for parlamentarikere fra NATOs medlemsland. Forsamlingen ble opprettet i 1955 og har hovedsete og sekretariat i Brussel.

NATO PAs logo.
NATO PAs logo.

Delegasjonens medlemmer

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling ivaretas av internasjonal avdeling.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Om NATOs parlamentarikerforsamling

NATOs parlamentarikerforsamling er et viktig bindeledd mellom forsvarsalliansen NATO og medlemslandenes parlamenter. Gjennom arbeidet i NATOs parlamentarikerforsamling bidrar de folkevalgte til å utforme NATOs politikk, samtidig som de også bidrar til å gi NATO en folkelig forankring.

Forsamlingens formål er å bidra til den demokratiske forankringen til NATO og samtidig være aktivt med i alliansens utvikling.

Organisasjon

Medlemmene møtes to ganger i året ved vårsesjonen og høstsesjonen. Forsamlingen enes om anbefalinger som rettes til NATO-rådet, medlemslandenes regjeringer og nasjonalforsamlinger.

Gjennom arbeidet i NATOs parlamentarikerforsamling får medlemmene innsikt i viktige spørsmål knyttet til utviklingen av NATO og det transatlantiske samarbeidet det er bygget på. Denne kunnskapen kommer Stortinget til gode gjennom arbeid i komiteer og i debatter.

Arbeidet i forsamlingen finner dels sted i generalforsamlingen og dels i Den permanente komité og i fem faste fagkomiteer. Dessuten blir det på ad hoc-basis opprettet underkomiteer for spesielle spørsmål og studier. Disse møtes etter behov i løpet av året.

Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling

Delegasjonen til NATOs parlamentarikerforsamling velges av Stortinget for fire år om gangen. Delegasjonen består av fem medlemmer og fem varamedlemmer som alle møter. Forsamlingens sesjoner arrangeres etter tur i medlemslandene, og Stortinget var sist vertskap for høstsesjonen i september 2015.

Les mer om NATO PA i Stavanger 9.-12. oktober 2015

Se også

Natoparlamentarikerforsamlingens nettsted. 

På NATOs nettsted, www.nato.int, finner du bl.a.:
Informasjon om organisasjonen NATO.
Oversikt over medlemsland i NATO.

Den norske delegasjonen til NATOs parlamentarikerforsamling avleverer hvert år en årsmelding som behandles av Stortinget.

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling for 2016

Aktuelt

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti Periode
Leder Tybring-Gjedde, Christian FrP 07.11.2017-30.09.2021
Nestleder Navarsete, Liv Signe Sp 07.11.2017-30.09.2021
Medlem Helleland, Trond H 24.10.2017-30.09.2021
Medlem Marthinsen, Marianne A 24.10.2017-30.09.2021
Medlem Myrli, Sverre A 09.10.2018-30.09.2021
Medlem Navarsete, Liv Signe Sp 24.10.2017-07.11.2017
Medlem Sivertsen, Eirik A 24.10.2017-09.10.2018
Medlem Tybring-Gjedde, Christian FrP 24.10.2017-07.11.2017
Varamedlem Elvenes, Hårek H 24.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Kaski, Kari Elisabeth SV 24.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Mørland, Tellef Inge A 24.10.2019-30.09.2021
Varamedlem Sandtrøen, Nils Kristen A 24.10.2017-24.10.2019
Varamedlem Westgaard-Halle, Lene H 24.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Wiborg, Erlend FrP 24.10.2017-30.09.2021