Nordisk råd

Nordisk råd er et av verdens mest omfattende regionale samarbeider. Det omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de selvstyrende områdene, Færøyene, Grønland og Åland. Samarbeidet er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret.

Nordisk råds logo.
Nordisk råds logo.

Delegasjonens medlemmer

Medlemmene i Stortingets delegasjon til Nordisk råd.

Kontaktinformasjon

Internasjonal avdeling
Stortinget, 0026 Oslo

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Om Nordisk råd

Nordisk råd arbeider for å styrke nordiske og regionale interesser og verdier i en global omverden. Et sterkt Norden i et sterkt Europa er et overordnet mål for arbeidet. Samarbeidet er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret.

Nordisk råd er et samarbeidsorgan for de fem nordiske parlamentene og regjeringene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt for de tre selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland.

Nordisk råd tar initiativer og er rådgivende og kontrollerende i spørsmål og saker som vedrører det offisielle nordiske samarbeidet. Nordisk råd møtes tre-fire ganger i året, samt til årsmøtet. Rådet ble opprettet i 1952, og reglene for Rådets arbeid er nedfelt i Helsingforsavtalen fra 1962. Der forplikter partene seg til «å søke å bevare og ytterligere utvikle samarbeidet mellom landene på det rettslige, kulturelle, sosiale og økonomiske området, samt i spørsmål angående samferdsel og miljøvern».

Senere er det også åpnet for et mer forpliktende samarbeid i utenriks- og sikkerhetspolitiske saker. Nordisk ministerråd, opprettet i 1971, er de nordiske regjeringenes samarbeidsorgan. Siden 1994 har sametingene i Norge, Sverige og Sameparlamentet i Finland hatt observatørstatus i Nordisk råd.

Den norske delegasjonen til Nordisk råd avleverer hvert år en årsmelding som behandles av Stortinget.

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd.

Melding om nordisk samarbeid.
Melding om nordområdene.
Nordiske saker i Stortingets database.

Nordisk råds nettsider

Aktuelt

Gå til nyhetsarkivet

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti Periode
Leder Tetzschner, Michael H 19.10.2017-30.09.2018
Nestleder Kolberg, Martin A 19.10.2017-30.09.2018
Medlem Abrahamsen, Solveig Sundbø H 17.10.2017-30.09.2018
Medlem Asphjell, Jorodd A 17.10.2017-30.09.2018
Medlem Benestad, Norunn Tveiten H 17.10.2017-30.09.2018
Medlem Bransdal, Torhild KrF 17.10.2017-30.09.2018
Medlem Fylkesnes, Torgeir Knag SV 17.10.2017-30.09.2018
Medlem Greni, Heidi Sp 17.10.2017-30.09.2018
Medlem Grung, Ruth A 17.10.2017-30.09.2018
Medlem Jegstad, Nils Aage H 17.10.2017-30.09.2018
Medlem Kjenseth, Ketil V 17.10.2017-30.09.2018
Medlem Kolberg, Martin A 17.10.2017-19.10.2017
Medlem Lauvås, Stein Erik A 17.10.2017-30.09.2018
Medlem Leirstein, Ulf FrP 17.10.2017-30.09.2018
Medlem Mathisen, Bente Stein H 17.10.2017-30.09.2018
Medlem Njåstad, Helge André FrP 17.10.2017-30.09.2018
Medlem Olsen, Ingalill A 17.10.2017-30.09.2018
Medlem Sandberg, Nina A 17.10.2017-30.09.2018
Medlem Synnes, Marianne H 17.10.2017-30.09.2018
Medlem Søttar, Hanne Dyveke FrP 17.10.2017-30.09.2018
Medlem Tetzschner, Michael H 17.10.2017-19.10.2017
Medlem Toppe, Kjersti Sp 17.10.2017-30.09.2018
Varamedlem Christensen, Jette F. A 17.10.2017-30.09.2018
Varamedlem Eskeland, Liv Kari H 17.10.2017-30.09.2018
Varamedlem Gharahkhani, Masud A 17.10.2017-30.09.2018
Varamedlem Grande, Trine Skei V 17.10.2017-17.01.2018
Varamedlem Gulati, Himanshu FrP 17.10.2017-30.09.2018
Varamedlem Hansen, Øystein Langholm A 17.10.2017-30.09.2018
Varamedlem Harberg, Svein H 17.10.2017-30.09.2018
Varamedlem Haukland, Marianne H 17.10.2017-30.09.2018
Varamedlem Helleland, Trond H 17.10.2017-30.09.2018
Varamedlem Lerbrekk, Solfrid SV 17.10.2017-30.09.2018
Varamedlem Moflag, Tuva A 17.10.2017-30.09.2018
Varamedlem Myhrvold, Ole André Sp 17.10.2017-30.09.2018
Varamedlem Mørland, Tellef Inge A 17.10.2017-30.09.2018
Varamedlem Saudland, Gisle Meininger FrP 17.10.2017-30.09.2018
Varamedlem Sem-Jacobsen, Åslaug Sp 17.10.2017-30.09.2018
Varamedlem Soleim, Vetle Wang H 17.10.2017-30.09.2018
Varamedlem Staalesen, Siri Gåsemyr A 17.10.2017-30.09.2018
Varamedlem Storehaug, Tore KrF 17.10.2017-30.09.2018
Varamedlem Thommessen, Olemic H 17.10.2017-30.09.2018
Varamedlem Wiborg, Erlend FrP 17.10.2017-30.09.2018