Nordisk råd

Nordisk råd er et av verdens mest omfattende regionale samarbeider. Det omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de selvstyrende områdene, Færøyene, Grønland og Åland. Samarbeidet er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret.

Nordisk råds logo.
Nordisk råds logo.

Delegasjonens medlemmer

Medlemmene i Stortingets delegasjon til Nordisk råd.

Kontaktinformasjon

Internasjonal avdeling
Stortinget, 0026 Oslo

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Om Nordisk råd

Nordisk råd arbeider for å styrke nordiske og regionale interesser og verdier i en global omverden. Et sterkt Norden i et sterkt Europa er et overordnet mål for arbeidet. Samarbeidet er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret.

Nordisk råd er et samarbeidsorgan for de fem nordiske parlamentene og regjeringene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt for de tre selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland.

Nordisk råd tar initiativer og er rådgivende og kontrollerende i spørsmål og saker som vedrører det offisielle nordiske samarbeidet. Nordisk råd møtes tre-fire ganger i året, samt til årsmøtet. Rådet ble opprettet i 1952, og reglene for Rådets arbeid er nedfelt i Helsingforsavtalen fra 1962. Der forplikter partene seg til «å søke å bevare og ytterligere utvikle samarbeidet mellom landene på det rettslige, kulturelle, sosiale og økonomiske området, samt i spørsmål angående samferdsel og miljøvern».

Senere er det også åpnet for et mer forpliktende samarbeid i utenriks- og sikkerhetspolitiske saker. Nordisk ministerråd, opprettet i 1971, er de nordiske regjeringenes samarbeidsorgan. Siden 1994 har sametingene i Norge, Sverige og Sameparlamentet i Finland hatt observatørstatus i Nordisk råd.

Den norske delegasjonen til Nordisk råd avleverer hvert år en årsmelding som behandles av Stortinget.

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd.

Melding om nordisk samarbeid.
Melding om nordområdene.
Nordiske saker i Stortingets database.

Nordisk råds nettsider

Aktuelt

Gå til nyhetsarkivet

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Medlem Asphjell, Jorodd A
Varamedlem Christensen, Jette F. A
Varamedlem Gharahkhani, Masud A
Medlem Grung, Ruth A
Varamedlem Hansen, Øystein Langholm A
Nestleder Kolberg, Martin A
Medlem Lauvås, Stein Erik A
Varamedlem Moflag, Tuva A
Varamedlem Mørland, Tellef Inge A
Medlem Olsen, Ingalill A
Medlem Sandberg, Nina A
Varamedlem Staalesen, Siri Gåsemyr A
Varamedlem Gulati, Himanshu FrP
Medlem Leirstein, Ulf FrP
Medlem Njåstad, Helge André FrP
Varamedlem Saudland, Gisle Meininger FrP
Medlem Søttar, Hanne Dyveke FrP
Varamedlem Wiborg, Erlend FrP
Medlem Abrahamsen, Solveig Sundbø H
Medlem Benestad, Norunn Tveiten H
Varamedlem Eskeland, Liv Kari H
Varamedlem Harberg, Svein H
Varamedlem Haukland, Marianne H
Varamedlem Helleland, Trond H
Medlem Jegstad, Nils Aage H
Medlem Mathisen, Bente Stein H
Varamedlem Soleim, Vetle Wang H
Medlem Synnes, Marianne H
Leder Tetzschner, Michael H
Varamedlem Thommessen, Olemic H
Medlem Bransdal, Torhild KrF
Varamedlem Storehaug, Tore KrF
Medlem Greni, Heidi Sp
Varamedlem Myhrvold, Ole André Sp
Varamedlem Sem-Jacobsen, Åslaug Sp
Medlem Toppe, Kjersti Sp
Medlem Fylkesnes, Torgeir Knag SV
Varamedlem Lerbrekk, Solfrid SV
Varamedlem Almeland, Grunde V
Medlem Kjenseth, Ketil V