OSSEs parlamentarikerforsamling (OSSE PA)

OSSEs parlamentarikerforsamling (OSSE PA) ble opprettet i 1991 og har 56 medlemsland. Forsamlingen har en rådgivende funksjon overfor OSSEs ministerråd.

OSCE PAs logo.
OSCE PAs logo.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for den norske delegasjonen til OSSEs parlamentarikerforsamling ivaretas av internasjonal avdeling.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Om OSSEs parlamentarikerforsamling (OSSE PA)

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) utfører viktig arbeid på områder som konfliktforebygging, demokratiutvikling og menneskerettigheter. Den har deltakerland fra Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika.

OSSE har et omfattende samarbeid på regjeringssiden som støttes av Norge, og et parlamentarisk samarbeid i parlamentarikerforsamlingen (OSSE PA). Forsamlingen har en rådgivende funksjon overfor OSSEs ministerråd, som er organisasjonens høyeste organ. Sentrale oppgaver for OSSE PA er å vurdere gjennomføringen av OSSEs arbeid og måloppnåelse, gi anbefalinger til regjeringssiden, og debattere aktuelle emner relatert til organisasjonen.

Forsamlingen bidrar videre til interparlamentarisk dialog og samarbeid, og støtter opp under OSSEs arbeid for konflikthåndtering og videre utvikling av demokratiske institusjoner i medlemslandene.

Forsamlingen spiller en særlig viktig rolle i forbindelse med valgobservasjon, og samarbeider med OSSEs kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter (ODIHR).

For medlemmene i den norske delegasjonen er OSSE PA en arena hvor man kan delta i diskusjonen om viktige internasjonale temaer relatert til sikkerhet, demokrati og menneskerettigheter i Europa og tilgrensende regioner. Den gir samtidig en mulighet til å ta opp saker av viktighet for Norge. Deltakelse i valgobservasjonsoppdrag er et konkret bidrag til demokratiutvikling.

Organisasjon

Forsamlingen ble opprettet i 1991 og har 320 parlamentarikere fra 56 medlemsland. Den har tre hovedkomiteer: Politisk komité, økonomisk komité og komiteen for demokrati, menneskerettigheter og humanitære spørsmål. Videre utnevnes spesialrepresentanter på ulike områder. Det er også opprettet ad hoc-komiteer, deriblant en for migrasjon.

OSSE PAs viktigste møter er hovedsesjonene som finner sted hver sommer. Hovedsesjonene munner ut i en slutterklæring med resolusjoner og anbefalinger. Det finner videre sted årlige vinter- og høstmøter.

Parlamentarikerforsamlingens sekretariat ligger i København med et liasonkontor i Wien, hvor OSSE har sitt hovedsete.

Stortingets delegasjon til OSSEs parlamentarikerforsamling

Den norske delegasjonen velges av Stortinget for fire år etter hvert stortingsvalg, og består av seks medlemmer og seks varamedlemmer. Medlemmene fordeles på forsamlingens hovedkomiteer. Varamedlemmer møter på sesjonene når faste medlemmer har forfall.

Den norske delegasjonen til OSSEs parlamentarikerforsamling legger hvert år frem en årsmelding for Stortinget.

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling

Aktuelt

 • Høstmøte i OSSE PA i Warszawa

  Hovedtema for OSSE PAs høstmøte 24.–25. november var krigen i Ukraina og hvordan OSSE og nasjonale parlamenter kan bidra til en fredelig løsning og fremtidig gjenoppbygging.

  (01.12.2022)
 • Stortingsrepresentanter observerer mellomvalget i USA

  Tre stortingsrepresentanter deltar i gruppen av 110 valgobservatører fra OSSEs parlamentarikerforsamling under valget i USA. Hele Representantenes hus og 34 av 100 senatorer er på valg.

  (08.11.2022)
 • Hovedsesjon i OSSE PA med fokus på Ukraina

  OSSEs parlamentarikerforsamling møttes til hovedsesjon i Birmingham 2.-6. juli 2022 for første gang på tre år.

  (08.07.2022)
 • OSSE PA hovedsesjon i Birmingham

  OSSEs parlamentarikerforsamling møtes til hovedsesjon i Birmingham 2.–6. juli. På dagsorden står krigen i Ukraina, og konsekvensene for regionens sikkerhet og demokrati.

  (30.06.2022)
 • OSSEs parlamentarikere besøkte Kyiv

  Den politiske ledelsen i OSSEs parlamentarikerforsamling besøkte Ukraina den 27. juni. Fra norsk side deltok Kari Henriksen, som er OSSE PAs spesialrepresentant for Sør-Kaukasus.

  (29.06.2022)
 • Dialog blant parlamentarikere viktig

  Ukrainske politikere orienterte Den permanente komiteen i OSSEs parlamentarikerforsamling om situasjonen i Ukraina under et ekstraordinært digitalt møte 11. mars 2022. Fra norsk side deltok delegasjonsleder for OSSE PA-delegasjonen Siv Mossleth (Sp) og delegasjonsmedlem Kari Henriksen (A).

  (17.03.2022)
 • Deltok i debatt om sikkerhet i Europa og OSSEs rolle

  Vintermøtet i parlamentarikerforsamlingen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE PA) i Wien ble dominert av reaksjoner på den russiske invasjonen av Ukraina, men de planlagte komitémøtene ble også gjennomført.

  (01.03.2022)
 • Kari Henriksen (A) stiller som kandidat til viktig internasjonalt verv

  Parlamentarikerforsamlingen i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE PA) skal velge ny president 5.–6. juli. Stortingsrepresentant Kari Henriksen (A) er den ene av to kandidater som kjemper om presidentvervet.

  (04.06.2021)
 • Digitalt vintermøte for OSSEs parlamentarikerforsamling

  Medlemmene av parlamentarikerforsamlingen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE PA) måtte avholde sitt regulære vintermøte digitalt i år. Møtet ble holdt 24.–26. februar.

  (03.03.2021)
 • Parlamentarikere vil gjøre OSSE mer synlig

  Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas parlamentarikerforsamling (OSSE PA) tar nå initiativ for å bidra til økt politisk oppslutning rundt OSSE frem mot 50-års jubileet for Helsingforsavtalen i 2025.

  (28.01.2021)
Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Mossleth, Siv Sp
Nestleder Hoksrud, Bård FrP
Medlem Henriksen, Kari A
Medlem Hussein, Marian SV
Medlem Myrli, Sverre A
Medlem Sanner, Jan Tore H
Personlig varamedlem Farahmand, Mahmoud H
Personlig varamedlem Kristjánsson, Mímir R
Personlig varamedlem Pollestad, Geir Sp
Personlig varamedlem Raja, Abid V
Personlig varamedlem Stokkebø, Aleksander H
Personlig varamedlem Sørvik, Terje A