OSSEs parlamentarikerforsamling (OSSE PA)

OSSEs parlamentarikerforsamling (OSSE PA) ble opprettet i 1991 og har 56 medlemsland. Forsamlingen har en rådgivende funksjon overfor OSSEs ministerråd.

OSCE PAs logo.
OSCE PAs logo.

Delegasjonens medlemmer

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for den norske delegasjonen til OSSEs parlamentarikerforsamling ivaretas av internasjonal avdeling.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Om OSSEs parlamentarikerforsamling (OSSE PA)

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) utfører viktig arbeid på områder som konfliktforebygging, demokratiutvikling og menneskerettigheter. Den har deltakerland fra Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika.

OSSE har et omfattende samarbeid på regjeringssiden som støttes av Norge, og et parlamentarisk samarbeid i parlamentarikerforsamlingen (OSSE PA). Forsamlingen har en rådgivende funksjon overfor OSSEs ministerråd, som er organisasjonens høyeste organ. Sentrale oppgaver for OSSE PA er å vurdere gjennomføringen av OSSEs arbeid og måloppnåelse, gi anbefalinger til regjeringssiden, og debattere aktuelle emner relatert til organisasjonen.

Forsamlingen bidrar videre til interparlamentarisk dialog og samarbeid, og støtter opp under OSSEs arbeid for konflikthåndtering og videre utvikling av demokratiske institusjoner i medlemslandene.

Forsamlingen spiller en særlig viktig rolle i forbindelse med valgobservasjon, og samarbeider med OSSEs kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter (ODIHR).

For medlemmene i den norske delegasjonen er OSSE PA en arena hvor man kan delta i diskusjonen om viktige internasjonale temaer relatert til sikkerhet, demokrati og menneskerettigheter i Europa og tilgrensende regioner. Den gir samtidig en mulighet til å ta opp saker av viktighet for Norge. Deltakelse i valgobservasjonsoppdrag er et konkret bidrag til demokratiutvikling.

Organisasjon

Forsamlingen ble opprettet i 1991 og har 320 parlamentarikere fra 56 medlemsland. Den har tre hovedkomiteer: Politisk komité, økonomisk komité og komiteen for demokrati, menneskerettigheter og humanitære spørsmål. Videre utnevnes spesialrepresentanter på ulike områder. Det er også opprettet ad hoc-komiteer, deriblant en for migrasjon.

OSSE PAs viktigste møter er hovedsesjonene som finner sted hver sommer. Hovedsesjonene munner ut i en slutterklæring med resolusjoner og anbefalinger. Det finner videre sted årlige vinter- og høstmøter.

Parlamentarikerforsamlingens sekretariat ligger i København med et liasonkontor i Wien, hvor OSSE har sitt hovedsete.

Stortingets delegasjon til OSSEs parlamentarikerforsamling

Den norske delegasjonen velges av Stortinget for fire år etter hvert stortingsvalg, og består av seks medlemmer og seks varamedlemmer. Medlemmene fordeles på forsamlingens hovedkomiteer. Varamedlemmer møter på sesjonene når faste medlemmer har forfall.

Den norske delegasjonen til OSSEs parlamentarikerforsamling legger hvert år frem en årsmelding for Stortinget.

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling

Aktuelt

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Mossleth, Siv Sp
Nestleder Hoksrud, Bård FrP
Medlem Fagerås, Mona SV
Medlem Henriksen, Kari A
Medlem Myrli, Sverre A
Medlem Sanner, Jan Tore H
Personlig varamedlem Farahmand, Mahmoud H
Personlig varamedlem Kristjánsson, Mímir R
Personlig varamedlem Moe, Ola Borten Sp
Personlig varamedlem Raja, Abid V
Personlig varamedlem Stokkebø, Aleksander H
Personlig varamedlem Sørvik, Terje A