OSSEs parlamentarikerforsamling

OSSEs parlamentarikerforsamling (OSSE PA) ble opprettet i 1991 og har 56 medlemsland. Forsamlingen har en rådgivende funksjon overfor OSSEs ministerråd.

OSCE PAs logo.
OSCE PAs logo.

Delegasjonens medlemmer

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for den norske delegasjonen til OSSEs parlamentarikerforsamling ivaretas av internasjonal avdeling.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Se også

Om OSSEs parlamentarikerforsamling og den norske delegasjonen.

Den norske delegasjonen til OSSEs parlamentarikerforsamling legger hvert år frem en årsmelding for Stortinget.

Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2014 og 2015

Aktuelt

Gå til nyhetsarkivet

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Bekkevold, Geir Jørgen KrF
Personlig varamedlem Eidsheim, Torill H
Medlem Elvestuen, Ola V
Medlem Helleland, Trond H
Medlem Henriksen, Kari A
Nestleder Hoksrud, Bård FrP
Personlig varamedlem Juvik, Kjell-Idar A
Personlig varamedlem Kapur, Mudassar H
Personlig varamedlem Michaelsen, Åse FrP
Personlig varamedlem Nordås, Janne Sjelmo Sp
Medlem Solberg, Torstein Tvedt A
Personlig varamedlem Sønsterud, Tone Merete A