OSSEs parlamentarikerforsamling

OSSEs parlamentarikerforsamling (OSSE PA) ble opprettet i 1991 og har 56 medlemsland. Forsamlingen har en rådgivende funksjon overfor OSSEs ministerråd.

OSCE PAs logo.
OSCE PAs logo.

Delegasjonens medlemmer

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for den norske delegasjonen til OSSEs parlamentarikerforsamling ivaretas av internasjonal avdeling.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Se også

Om OSSEs parlamentarikerforsamling og den norske delegasjonen.

Den norske delegasjonen til OSSEs parlamentarikerforsamling legger hvert år frem en årsmelding for Stortinget.

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling for 2016

Aktuelt

Gå til nyhetsarkivet

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Medlem Henriksen, Kari A
Personlig varamedlem Juvik, Kjell-Idar A
Medlem Solberg, Torstein Tvedt A
Personlig varamedlem Sønsterud, Tone Merete A
Nestleder Hoksrud, Bård FrP
Personlig varamedlem Michaelsen, Åse FrP
Personlig varamedlem Eidsheim, Torill H
Medlem Helleland, Trond H
Personlig varamedlem Kapur, Mudassar H
Leder Bekkevold, Geir Jørgen KrF
Personlig varamedlem Nordås, Janne Sjelmo Sp
Medlem Elvestuen, Ola V