Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Valgkomiteen

Velg å se:

Komiteens medlemmer

Komitémedlemmer
Verv Navn Parti Periode
Leder Thommessen, Olemic H 12.10.2017-22.03.2018
Leder Trøen, Tone Wilhelmsen H 22.03.2018-30.09.2021
Første nestleder Støre, Jonas Gahr A 12.10.2017-30.09.2021
Andre nestleder Jensen, Siv FrP 06.02.2020-30.09.2021
Andre nestleder Limi, Hans Andreas FrP 12.10.2017-06.02.2020
Medlem Abrahamsen, Solveig Sundbø H 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Agdestein, Elin Rodum H 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Andersen, Karin SV 07.10.2017-13.02.2018
Medlem Arnstad, Marit Sp 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Astrup, Nikolai H 07.10.2017-17.01.2018
Medlem Bekkevold, Geir Jørgen KrF 07.02.2019-30.09.2021
Medlem Breivik, Terje V 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Bru, Tina H 07.10.2017-24.01.2020
Medlem Christoffersen, Lise A 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Ebbesen, Margunn H 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Elvestuen, Ola V 06.02.2020-30.09.2021
Medlem Gimse, Guro Angell H 06.02.2020-30.09.2021
Medlem Gjelsvik, Sigbjørn Sp 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Grande, Trine Skei V 07.10.2017-17.01.2018
Medlem Grøvan, Hans Fredrik KrF 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Gudmundsen, Kent H 13.02.2018-30.09.2021
Medlem Hagebakken, Tore A 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Harberg, Svein H 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Hareide, Knut Arild KrF 07.10.2017-07.02.2019
Medlem Heggø, Ingrid A 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Helleland, Trond H 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Henriksen, Kari A 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Henriksen, Martin A 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Hjemdal, Silje FrP 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Kaski, Kari Elisabeth SV 13.02.2018-30.09.2021
Medlem Kjerkol, Ingvild A 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Lauvås, Stein Erik A 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Leirstein, Ulf Uav 07.10.2017-13.02.2018
Medlem Limi, Hans Andreas FrP 07.10.2017-11.10.2017
Medlem Lysbakken, Audun SV 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Navarsete, Liv Signe Sp 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Njåstad, Helge André FrP 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Raja, Abid Q. V 13.02.2018-24.01.2020
Medlem Rommetveit, Magne A 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Sandberg, Nina A 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Solberg, Torstein Tvedt A 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Steffensen, Roy FrP 13.02.2018-30.09.2021
Medlem Stensland, Sveinung H 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Stordalen, Morten FrP 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Støre, Jonas Gahr A 07.10.2017-11.10.2017
Medlem Thommessen, Olemic H 22.03.2018-30.09.2021
Medlem Thommessen, Olemic H 07.10.2017-11.10.2017
Medlem Trøen, Tone Wilhelmsen H 07.10.2017-22.03.2018
Medlem Vedum, Trygve Slagsvold Sp 07.10.2017-30.09.2021
Medlem Wold, Morten FrP 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Amundsen, Per-Willy FrP 13.02.2018-30.09.2021
Varamedlem Andersen, Karin SV 13.02.2018-30.09.2021
Varamedlem Asphjell, Jorodd A 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Aukrust, Åsmund A 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Bjørdal, Fredric Holen A 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Bjørnstad, Sivert FrP 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Bollestad, Olaug V. KrF 07.10.2017-22.01.2019
Varamedlem Bransdal, Torhild KrF 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Bruun-Gundersen, Åshild FrP 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Elvestuen, Ola V 07.10.2017-17.01.2018
Varamedlem Fagerås, Mona SV 07.10.2017-13.02.2018
Varamedlem Foss, Ingunn H 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Frølich, Peter H 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Fylkesnes, Torgeir Knag SV 13.02.2018-30.09.2021
Varamedlem Haltbrekken, Lars SV 07.10.2017-13.02.2018
Varamedlem Hoksrud, Bård FrP 07.10.2017-31.08.2018
Varamedlem Horne, Solveig FrP 28.09.2018-30.09.2021
Varamedlem Iversen, Geir Adelsten Sp 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Kjenseth, Ketil V 13.02.2018-30.09.2021
Varamedlem Knutsen, Eigil A 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Kristensen, Turid H 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Leirtrø, Kirsti A 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Lunde, Heidi Nordby H 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Lyngedal, Åsunn A 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Løvaas, Kårstein Eidem H 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Mehl, Emilie Sp 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Melby, Guri V 13.02.2018-13.03.2020
Varamedlem Melvær, Frida H 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Mossleth, Siv Sp 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Mørland, Tellef Inge A 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Nilsen, Tom-Christer H 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Olsen, Ingalill A 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Raja, Abid Q. V 07.10.2017-13.02.2018
Varamedlem Riise, Kristian Tonning H 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Sandtrøen, Nils Kristen A 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Schytz, Solveig V 17.04.2020-30.09.2021
Varamedlem Steffensen, Roy FrP 07.10.2017-13.02.2018
Varamedlem Strand, Marit Knutsdatter Sp 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Søttar, Hanne Dyveke FrP 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Toskedal, Geir Sigbjørn KrF 07.02.2019-30.09.2021
Varamedlem Trellevik, Ove H 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Vågslid, Lene A 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Westgaard-Halle, Lene H 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Wiborg, Erlend FrP 07.10.2017-30.09.2021
Varamedlem Aasen-Svensrud, Maria A 07.10.2017-30.09.2021