Arbeids- og sosialkomiteen

Komiteens arbeidsområder er arbeidsmarked og arbeidsmiljø, arbeidsrettede ytelser, pensjoner, sosiale stønader og politikk overfor personer med nedsatt funksjonsevne.

Komiteens medlemmer

Arbeids- og sosialkomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Komiteens høringer er åpne for publikum. Inngang fra Akersgata 18.

Søknad om høring sendes på eget skjema, og finnes via samlet oversikt over komiteens høringer.

NB. Ved søknad om høring skal høringsinstansene sende et kort notat på maksimalt én side til komiteens postmottak innen søknadsfristens utløp.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Arbeids- og sosialkomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: arbeid-sosial@stortinget.no

Komitésekretær

Berit Skovly
Telefon: 23 31 31 65

Komitésekretariatet

Ingunn Opsahl Viereid
Telefon: 23 31 37 74

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Aktuelt

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Wiborg, Erlend FrP
Første nestleder Aasrud, Rigmor A
Andre nestleder Lunde, Heidi Nordby H
Medlem Bjørnebekk-Waagen, Elise A
Medlem Breivik, Terje V
Medlem Christoffersen, Lise A
Medlem Grande, Arild A
Medlem Hagerup, Margret H
Medlem Lerbrekk, Solfrid SV
Medlem Lundteigen, Per Olaf Sp
Medlem Njåstad, Helge André FrP
Medlem Riise, Kristian Tonning H
Medlem Toskedal, Geir Sigbjørn (Møter fast for Bollestad, Olaug Vervik) KrF