Arbeids- og sosialkomiteen

Komiteens arbeidsområder er arbeidsmarked og arbeidsmiljø, arbeidsrettede ytelser, pensjoner, sosiale stønader og politikk overfor personer med nedsatt funksjonsevne.

Komiteens medlemmer

Arbeids- og sosialkomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Komiteens høringer er åpne for publikum. Inngang fra Akersgata 18.

Søknad om høring sendes på eget skjema, og finnes via samlet oversikt over komiteens høringer.

NB. Ved søknad om høring skal høringsinstansene sende et kort notat på maksimalt én side til komiteens postmottak innen søknadsfristens utløp.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Arbeids- og sosialkomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: arbeid-sosial@stortinget.no

Komitésekretær

Berit Skovly
Telefon: 23 31 31 65

Komitésekretariatet

Ingunn Opsahl Viereid
Telefon: 23 31 37 74

Stortingsarkivet

Lars B. Gustavsen
Telefon: 23 31 36 68

Aktuelt

  • Bengt Morten Wenstøb og Ingebjørg Godskesen deltok på årets OECD Forum. Foto: Stortinget.

    Stortinget på OECD Forum 2017

    «Bridging Divides» var tittelen på årets OECD-forum (Paris, 6.–7. juni), som satte seg fore å diskutere hvordan man kan gjenvinne tillit i en tid med stadig sterkere globaliseringsskepsis. 

    (13.06.2017)
Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Wiborg, Erlend FrP
Første nestleder Tajik, Hadia A
Andre nestleder Lunde, Heidi Nordby H
Medlem Breivik, Terje V
Medlem Knutsen, Eigil (Har permisjon, Sande, Leif Audun møter som vararepresentant) A
Medlem Christoffersen, Lise A
Medlem Grande, Arild A
Medlem Hagerup, Margret H
Medlem Lerbrekk, Solfrid SV
Medlem Lundteigen, Per Olaf Sp
Medlem Riise, Kristian Tonning H
Medlem Søttar, Hanne Dyveke FrP