Arbeids- og sosialkomiteen

Komiteens arbeidsområder er arbeidsmarked og arbeidsmiljø, arbeidsrettede ytelser, pensjoner, sosiale stønader og politikk overfor personer med nedsatt funksjonsevne.

Komiteens medlemmer

Se oversikt over medlemmene i arbeids- og sosialkomiteen

Komiteens høringer

Komiteens høringer er åpne for publikum. Inngang fra Akersgata 18.

Anmodning om høring sendes på eget skjema, og finnes via samlet oversikt over komiteens høringer.

NB. Ved anmodning om høring skal høringsinstansene sende et kort notat på maksimalt én side til komiteens postmottak innen anmodningsfristens utløp.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Arbeids- og sosialkomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: arbeid-sosial@stortinget.no

Komitésekretær

Berit Skovly
Telefon: 23 31 31 65

Komitésekretariatet

Ingunn Opsahl Viereid
Telefon: 23 31 37 74

Stortingsarkivet

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti Periode
Leder Andersen, Karin SV 19.10.2005-30.09.2009
Første nestleder Svendsen, Kenneth FrP 19.10.2005-30.09.2009
Andre nestleder Christoffersen, Lise A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Duesund, Åse Gunhild Woie KrF 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Engeset, Martin H 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Eriksson, Robert FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Hansen, Eva Kristin A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Henriksen, Per Rune A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Kjos, Kari Kjønaas FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Myrli, Sverre A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Samuelsen, Alf Ivar Sp 22.09.2008-30.09.2009
Medlem Skjelstad, André N. V 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Sundsbø, Dagfinn Sp 19.10.2005-20.06.2008