Energi- og miljøkomiteen

Komiteens arbeidsområder er olje, energi, vassdrag og miljøvern.

Komiteens medlemmer

Energi- og miljøkomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20. Komiteen gjør oppmerksom på at høringsinstansene skal være landsomfattende.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema, og finnes via 
samlet oversikt over komiteens høringer.

Ved søknad om deltakelse på høring skal høringsinstansene sende et kort notat på maksimalt én side til komiteens postmottak innen søknadsfristens utløp.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postmottak

Energi- og miljøkomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: energi-miljoe@stortinget.no

Komitésekretær

Marit Halleraker
Telefon: 23 31 31 00

Komitésekretariatet

Inger Marie Vatne
Telefon: 23 31 37 45

Stortingsarkivet

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Aktuelt

  • Stortingsrepresentantene møtte representanter fra Regnskogfondet og deres partner fra Indonesia for å høre om utviklingen av arbeidet der. Foto: Stortinget.

    Klimakonferanse i Bonn

    Stortinget var godt representert da høynivådelen av den 23. partskonferansen under FNs klimakonvensjon, COP23, ble avholdt i Bonn 15.–17. november. 

    (21.11.2017)
Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Kjenseth, Ketil (Har permisjon, Hagaseth, Ingjerd Thon møter som vararepresentant) V
Første nestleder Eide, Espen Barth (Har permisjon, Al-Samarai, Zaineb møter som vararepresentant) A
Andre nestleder Bru, Tina (Har permisjon, Simonsen, Aase møter som vararepresentant) H
Medlem Aukrust, Åsmund A
Medlem Bastholm, Une MDG
Medlem Borch, Sandra Sp
Medlem Botten, Else-May (Har permisjon, Torve, Tove-Lise møter som vararepresentant) A
Medlem Eskeland, Liv Kari (Møter fast for Solberg, Erna. Har permisjon, Hille, Sigurd møter som vararepresentant) H
Medlem Halleland, Terje FrP
Medlem Haltbrekken, Lars (Har permisjon, Berger, Mona møter som vararepresentant) SV
Medlem Heggelund, Stefan (Har permisjon, Kirkebirkeland, Mats A. møter som vararepresentant) H
Medlem Liadal, Hege Haukeland A
Medlem Myhrvold, Ole André Sp
Medlem Saudland, Gisle Meininger (Har permisjon, Helland, Theodor møter som vararepresentant) FrP
Medlem Sjåstad, Runar A
Medlem Storehaug, Tore KrF
Medlem Westgaard-Halle, Lene (Har permisjon, Wold, Henning møter som vararepresentant) H