Energi- og miljøkomiteen

Komiteens arbeidsområder er olje, energi, vassdrag og miljøvern.

Komiteens medlemmer

Energi- og miljøkomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20. Komiteen gjør oppmerksom på at høringsinstansene skal være landsomfattende.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema, og finnes via 
samlet oversikt over komiteens høringer.

Ved søknad om deltakelse på høring skal høringsinstansene sende et kort notat på maksimalt én side til komiteens postmottak innen søknadsfristens utløp.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postmottak

Energi- og miljøkomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: energi-miljoe@stortinget.no

Komitésekretær

Marit Halleraker
Telefon: 23 31 31 00

Komitésekretariatet

Inger Marie Vatne
Telefon: 23 31 37 45

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Aktuelt

  • Stortingsrepresentantene møtte representanter fra Regnskogfondet og deres partner fra Indonesia for å høre om utviklingen av arbeidet der. Foto: Stortinget.

    Klimakonferanse i Bonn

    Stortinget var godt representert da høynivådelen av den 23. partskonferansen under FNs klimakonvensjon, COP23, ble avholdt i Bonn 15.–17. november. 

    (21.11.2017)
Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Kjenseth, Ketil V
Første nestleder Eide, Espen Barth A
Andre nestleder Bru, Tina H
Medlem Aukrust, Åsmund A
Medlem Bastholm, Une MDG
Medlem Borch, Sandra Sp
Medlem Eskeland, Liv Kari (Møter fast for Solberg, Erna) H
Medlem Grung, Ruth A
Medlem Halleland, Terje FrP
Medlem Haltbrekken, Lars SV
Medlem Heggelund, Stefan H
Medlem Myhrvold, Ole André Sp
Medlem Norderhus, Else-May A
Medlem Saudland, Gisle Meininger FrP
Medlem Sjåstad, Runar (Har permisjon, Karlstrøm, Steinar møter som vararepresentant) A
Medlem Storehaug, Tore KrF
Medlem Westgaard-Halle, Lene H