Energi- og miljøkomiteen

Komiteens arbeidsområder er olje, energi, vassdrag og miljøvern.

Komiteens medlemmer

Energi- og miljøkomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20. Komiteen gjør oppmerksom på at høringsinstansene skal være landsomfattende.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema, og finnes via 
samlet oversikt over komiteens høringer.

Ved søknad om deltakelse på høring skal høringsinstansene sende et kort notat på maksimalt én side til komiteens postmottak innen søknadsfristens utløp.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postmottak

Energi- og miljøkomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: energi-miljoe@stortinget.no

Komitésekretær

Marit Halleraker
Telefon: 23 31 31 00

Komitésekretariatet

Inger Marie Vatne
Telefon: 23 31 37 45

Stortingsarkivet

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Aktuelt

  • Stortingsrepresentantene møtte representanter fra Regnskogfondet og deres partner fra Indonesia for å høre om utviklingen av arbeidet der. Foto: Stortinget.

    Klimakonferanse i Bonn

    Stortinget var godt representert da høynivådelen av den 23. partskonferansen under FNs klimakonvensjon, COP23, ble avholdt i Bonn 15.–17. november. 

    (21.11.2017)
Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti Periode
Leder Rahm, Bror Yngve KrF 22.10.2001-30.09.2005
Første nestleder Langeland, Hallgeir H. SV 22.10.2001-30.09.2005
Andre nestleder Vaksdal, Øyvind FrP 22.10.2001-30.09.2005
Medlem Brustad, Sylvia A 22.10.2001-30.09.2005
Medlem Enger, Inger S. Sp 22.10.2001-30.09.2005
Medlem Halleraker, Øyvind H 22.10.2001-30.09.2005
Medlem Klungland, Rolf Terje A 22.10.2001-30.09.2005
Medlem Konglevoll, Synnøve A 22.10.2001-30.09.2005
Medlem Korsberg, Øyvind FrP 22.10.2001-30.09.2005
Medlem Ljones, Ingmar KrF 22.10.2001-30.09.2005
Medlem Malvik, Ingvild Vaggen SV 22.10.2001-30.09.2005
Medlem Meling, Siri A. H 22.10.2001-30.09.2005
Medlem Onarheim, Leif Frode H 22.10.2001-30.09.2005