Energi- og miljøkomiteen

Komiteens arbeidsområder er olje, energi, vassdrag og miljøvern.

Komiteens medlemmer

Energi- og miljøkomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20. Komiteen gjør oppmerksom på at høringsinstansene skal være landsomfattende.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema, og finnes via 
samlet oversikt over komiteens høringer.

Ved søknad om deltakelse på høring skal høringsinstansene sende et kort notat på maksimalt én side til komiteens postmottak innen søknadsfristens utløp.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postmottak

Energi- og miljøkomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: energi-miljoe@stortinget.no

Komitésekretær

Marit Halleraker
Telefon: 23 31 31 00

Komitésekretariatet

Inger Marie Vatne
Telefon: 23 31 37 45

Stortingsarkivet

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Aktuelt

  • Stortingsrepresentantene møtte representanter fra Regnskogfondet og deres partner fra Indonesia for å høre om utviklingen av arbeidet der. Foto: Stortinget.

    Klimakonferanse i Bonn

    Stortinget var godt representert da høynivådelen av den 23. partskonferansen under FNs klimakonvensjon, COP23, ble avholdt i Bonn 15.–17. november. 

    (21.11.2017)
Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti Periode
Leder Kvassheim, Gunnar V 19.10.2005-30.09.2009
Første nestleder Brende, Børge H 19.10.2005-09.01.2008
Første nestleder Kristiansen, Ivar H 10.01.2008-30.09.2009
Andre nestleder Nordtun, Tore A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Andersen, Torbjørn FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Gitmark, Peter Skovholt H 09.01.2008-30.09.2009
Medlem Holten, Line Henriette KrF 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Kristiansen, Ivar H 19.10.2005-10.01.2008
Medlem Kristoffersen, Asmund A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Lien, Tord FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Marthinsen, Marianne A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Moe, Ola Borten Sp 19.10.2005-04.10.2007
Medlem Nielsen, Eva M. A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Pedersen, Torny A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Sande, Erling Sp 04.10.2007-30.09.2009
Medlem Solvik-Olsen, Ketil FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Sørensen, Heidi SV 19.10.2005-18.10.2007
Medlem Thorkildsen, Inga Marte SV 24.10.2007-30.09.2009
Medlem Aasland, Terje A 19.10.2005-30.09.2009