Europautvalget

Europautvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål.

Referater

Referater fra møtene i Europautvalget.

Bakgrunnsinformasjon

Bakgrunnsinformasjon til møtene i Europautvalget.

Utvalget behandler hovedsakelig EU-rettsakter (direktiver og forordninger) som skal opp til behandling i EØS-komiteen. Bestemmelser om utvalgets virksomhet er nedtegnet i Stortingets forretningsorden § 17.

Fra Stortingets side består Europautvalget av representantene i utenriks- og forsvarskomiteen og de som er medlem i Stortingets EFTA/EØS-delegasjon. Andre fagkomiteer blir kalt inn dersom aktuelle saker angår deres arbeidsområde. Fra regjeringens side deltar utenriksministeren, eventuelt andre statsråder ved behov. Lederen av utenriks- og forsvarskomiteen leder Europautvalget.

Europautvalget møtes før saker skal behandles i EØS-komiteen. Regjeringen legger frem de aktuelle sakene. Medlemmene av utvalget kommer med råd om hvilket standpunkt regjeringen bør ta, men det er opp til regjeringen å ta en endelig beslutning på Norges vegne. Regjeringen er ikke forpliktet til å følge utvalgets råd, men er gjennom parlamentarismen avhengig av Stortingets tillit.

Møtene i Europautvalget er lukket, dersom ikke annet er bestemt. Referat fra et møte offentliggjøres etter møtets slutt, med unntak av de deler som er unntatt offentlighet.

Se også:

Les mer om EU/EØS-arbeidet.

EU/EØS-nytt

Antatt EØS-relevante rettsakter

Europaportalen

Kontaktinformasjon

Postadresse

Europautvalget
Stortinget
0026 Oslo

 E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Komitéråd

Vibeke Rysst-Jensen
Telefon: 23 31 35 13
vibeke.rysst-jensen@stortinget.no

Seniorrådgivere

Margrethe Saxegaard
Telefon: 23 31 36 07 
mars@stortinget.no

Per Nestande 
Telefon: 23 31 36 11
per.nestande@stortinget.no

Utvalgets medlemmer

Velg å se: