Europautvalget

Europautvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål.

Referater

Referater fra møtene i Europautvalget.

Bakgrunnsinformasjon

Bakgrunnsinformasjon til møtene i Europautvalget.

Utvalget behandler hovedsakelig EU-rettsakter (direktiver og forordninger) som skal opp til behandling i EØS-komiteen. Bestemmelser om utvalgets virksomhet er nedtegnet i Stortingets forretningsorden § 17.

Fra Stortingets side består Europautvalget av representantene i utenriks- og forsvarskomiteen og de som er medlem i Stortingets EFTA/EØS-delegasjon. Andre fagkomiteer blir kalt inn dersom aktuelle saker angår deres arbeidsområde. Fra regjeringens side deltar EØS- og EU-ministeren, eventuelt andre statsråder ved behov. Lederen av utenriks- og forsvarskomiteen leder Europautvalget.

Europautvalget møtes før saker skal behandles i EØS-komiteen. Regjeringen legger frem de aktuelle sakene. Medlemmene av utvalget kommer med råd om hvilket standpunkt regjeringen bør ta, men det er opp til regjeringen å ta en endelig beslutning på Norges vegne. Regjeringen er ikke forpliktet til å følge utvalgets råd, men er gjennom parlamentarismen avhengig av Stortingets tillit.

Møtene i Europautvalget er lukket, dersom ikke annet er bestemt. Referat fra et møte offentliggjøres etter møtets slutt, med unntak av de deler som er unntatt offentlighet. Ett år etter møtet offentliggjøres referatet i sin helhet.

Se også:

Les mer om EU/EØS-arbeidet.

EU/EØS-nytt

Antatt EØS-relevante rettsakter

Europaportalen

Kontaktinformasjon

Postadresse

Europautvalget
Stortinget
0026 Oslo

 E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Komitésekretær

Dag Stangnes
Telefon: 23 31 35 13,

dst@stortinget.no

Seniorrådgivere

Margrethe Saxegaard
Telefon: 23 31 36 07 
mars@stortinget.no


Per Nestande 
Telefon: 23 31 36 11
per.nestande@stortinget.no

Stortingsarkivet

Lene Andreassen
Telefon: 23 31 37 22

Aktuelt

 • EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen. Foto: Stortinget.

  Møte i Europautvalget 3. mai

  Europautvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål. Fra regjeringen møter EØS- og EU-ministeren og fiskeriministeren.

  (27.04.2017)
 • EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

  Møte i Europautvalget 13. mars

  Europautvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål. Fra regjeringen møter EØS- og EU-ministeren og olje- og energiministeren.

  (08.03.2017)
 • EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen. Foto: Stortinget.

  Møte i Europautvalget 1. februar

  Europautvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål. 

  (26.01.2017)
 • EØS- og EU-minister Aspaker. Foto: Stortinget.

  Møte i Europautvalget 26. oktober

  Europautvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål. Fra regjeringen møter EØS- og EU-ministeren og klima- og miljøministeren.

  (19.10.2016)
 • Næringsminister Monica Mæland. Foto: Stortinget.

  Møte i Europautvalget 30. november

  Europautvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål. Fra regjeringen møter næringsministeren og EØS- og EU-ministeren.

  (24.11.2016)

Gå til nyhetsarkivet

Utvalgets medlemmer

Velg å se:
Komitémedlemmer
Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer
Verv Navn Parti
Leder Huitfeldt, Anniken A
Medlem Agdestein, Elin Rodum H
Medlem Aspaker, Elisabeth Vik H
Medlem Graham, Sylvi H
Medlem Grande, Trine Skei V
Medlem Halleraker, Øyvind H
Medlem Hansen, Svein Roald A
Medlem Hareide, Knut Arild KrF
Medlem Helleland, Trond H
Medlem Navarsete, Liv Signe Sp
Medlem Nesvik, Harald T. FrP
Medlem Nybakk, Marit A
Medlem Rytman, Jørund FrP
Medlem Simensen, Kåre A
Medlem Solhjell, Bård Vegar SV
Medlem Støre, Jonas Gahr A
Medlem Tybring-Gjedde, Christian FrP
Komitémedlemmer
Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den Felles EØS-parlamentarikerkomiteen
Verv Navn Parti
Medlem Aasen, Marianne A
Medlem Agdestein, Elin Rodum H
Medlem Gundersen, Gunnar H
Medlem Hansen, Svein Roald A
Medlem Rytman, Jørund FrP
Medlem Toskedal, Geir Sigbjørn KrF