Europautvalget

Europautvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål.

Referater

Referater fra møtene i Europautvalget.

Bakgrunnsinformasjon

Bakgrunnsinformasjon til møtene i Europautvalget.

Utvalget behandler hovedsakelig EU-rettsakter (direktiver og forordninger) som skal opp til behandling i EØS-komiteen. Bestemmelser om utvalgets virksomhet er nedtegnet i Stortingets forretningsorden § 17.

Fra Stortingets side består Europautvalget av representantene i utenriks- og forsvarskomiteen og de som er medlem i Stortingets EFTA/EØS-delegasjon. Andre fagkomiteer blir kalt inn dersom aktuelle saker angår deres arbeidsområde. Fra regjeringens side deltar EØS- og EU-ministeren, eventuelt andre statsråder ved behov. Lederen av utenriks- og forsvarskomiteen leder Europautvalget.

Europautvalget møtes før saker skal behandles i EØS-komiteen. Regjeringen legger frem de aktuelle sakene. Medlemmene av utvalget kommer med råd om hvilket standpunkt regjeringen bør ta, men det er opp til regjeringen å ta en endelig beslutning på Norges vegne. Regjeringen er ikke forpliktet til å følge utvalgets råd, men er gjennom parlamentarismen avhengig av Stortingets tillit.

Møtene i Europautvalget er lukket, dersom ikke annet er bestemt. Referat fra et møte offentliggjøres etter møtets slutt, med unntak av de deler som er unntatt offentlighet. Ett år etter møtet offentliggjøres referatet i sin helhet.

Se også:

Les mer om EU/EØS-arbeidet.

EU/EØS-nytt

Antatt EØS-relevante rettsakter

Europaportalen

Kontaktinformasjon

Postadresse

Europautvalget
Stortinget
0026 Oslo

 E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Komitésekretær

Vibeke Rysst-Jensen
Telefon: 23 31 35 13
vibeke.rysst-jensen@stortinget.no

Seniorrådgivere

Margrethe Saxegaard
Telefon: 23 31 36 07 
mars@stortinget.no


Per Nestande 
Telefon: 23 31 36 11
per.nestande@stortinget.no

Stortingsarkivet

Lene Andreassen
Telefon: 23 31 37 22

Utvalgets medlemmer

Velg å se:
Komitémedlemmer
Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer
Verv Navn Parti
Medlem Arnstad, Marit Sp
Medlem Aukrust, Åsmund A
Medlem Elvenes, Hårek H
Medlem Fasteraune, Bengt Sp
Medlem Fiskaa, Ingrid SV
Medlem Foshaug, Nils-Ole A
Medlem Hansen, Eva Kristin A
Medlem Listhaug, Sylvi FrP
Medlem Melby, Guri V
Medlem Moxnes, Bjørnar R
Medlem Schou, Ingjerd H
Medlem Solberg, Erna H
Medlem Tybring-Gjedde, Christian FrP
Medlem Ulstein, Dag-Inge KrF
Medlem Aasrud, Rigmor A
Leder Søreide, Ine Eriksen H
Komitémedlemmer
Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den Felles EØS-parlamentarikerkomiteen
Verv Navn Parti
Medlem Bjørnstad, Sivert FrP
Medlem Fylkesnes, Torgeir Knag SV
Medlem Lunde, Heidi Nordby H
Medlem Lundteigen, Per Olaf Sp
Medlem Sjåstad, Runar A
Medlem Sundnes, Trine Lise A