Svein Harberg, Geir Jørgen Bekkevold, Rigmor Aasrud, Arild Grande, Hege Haukeland Liadal, Kårstein Eidem Løvaas, Sonja Mandt, Morten Stordalen, Ib Thomsen, Mette Tønder og komitésekretær Ståle Rist.

Svein Harberg, Geir Jørgen Bekkevold, Rigmor Aasrud, Arild Grande, Hege Haukeland Liadal, Kårstein Eidem Løvaas, Sonja Mandt, Morten Stordalen, Ib Thomsen, Mette Tønder og komitésekretær Ståle Rist.

Familie- og kulturkomiteen

Komiteens arbeidsområder er familie, barn og ungdom, likestilling mellom kvinner og menn, forbrukersaker herunder saker om gjeldsordning, og saker om kultur.

Medlemmer

Se oversikt over medlemmene i familie- og kulturkomiteen

Se bildebrosjyre over komitémedlemmene

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema og finnes via 
samlet oversikt over komiteens høringer.

Komiteen ber om at høringsinstansene tar med høringsnotater i 14 eksemplarer til høringen.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Familie- og kulturkomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: familie-kultur@stortinget.no

Komitésekretær

Ståle Rist
Telefon: 23 31 30 20

Komitésekretariatet

Mona Bothner
Telefon: 23 31 37 46

Stortingsarkivet

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Ferdigbehandlede saker

Se alle

Saker til behandling

Se alle