Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Familie- og kulturkomiteen

© Svemir / iStockphoto.
© Svemir / iStockphoto.

Komiteens arbeidsområder er familie, barn og ungdom, likestilling mellom kvinner og menn, forbrukersaker herunder saker om gjeldsordning, og saker om kultur.

 

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Inngang fra Akersgaten 18. 

 

Anmodning om høring sendes på eget skjema og finnes via
samlet oversikt over komiteens høringer.

 

Komiteen ber om at høringsinstansene tar med høringsnotater i 14 eksemplarer til høringen.

 

  

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger.

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger.

Ferdigbehandlede saker

Saker til behandling

Representantforslag om betring av rammevilkår for organisasjonseigde kulturbygg


Dokument 8:51 S (2013-2014)

Representantforslag fra stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Ivar Odnes og Per Olaf Lundteigen om betring av rammevilkår for organisasjonseigde kulturbygg
Referert: 08.04.2014
Alminnelig sak

Endringer i åndsverksloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv)


Prop. 54 L (2013-2014)

Endringer i åndsverksloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv)
Departement: Kulturdepartementet
Referert: 25.03.2014
Lovsak

Representantforslag om en helhetlig gjennomgang av fosterhjemsomsorgen


Dokument 8:30 S (2013-2014)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Sveinung Rotevatn og Abid Q. Raja om en helhetlig gjennomgang av fosterhjemsomsorgen
Referert: 18.03.2014
Alminnelig sak

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1295/2013 om opprettelse av programmet Et kreativt Europa (2014-2020)


Prop. 50 S (2013-2014)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1295/2013 om opprettelse av programmet Et kreativt Europa (2014-2020)
Departement: Utenriksdepartementet
Referert: 18.03.2014
Alminnelig sak

Endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten)


Prop. 40 L (2013-2014)

Endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten)
Departement: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Referert: 04.03.2014
Lovsak

Representantforslag om å videreføre samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor og om egne anbudsrunder for ideelle organisasjoner innen barnevernet


Dokument 8:17 S (2013-2014)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete og Marit Arnstad om å videreføre samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor og om egne anbudsrunder for ideelle organisasjoner innen barnevernet
Referert: 30.01.2014
Alminnelig sak

Oppheving av bokloven


Prop. 33 L (2013-2014)

Oppheving av bokloven
Departement: Kulturdepartementet
Referert: 19.12.2013
Lovsak

 

Medlemmer

Se oversikt over medlemmene i familie- og kulturkomiteen

 

Se bildebrosjyre over komitémedlemmene


Kontaktinformasjon

Postadresse:

Familie- og kulturkomiteen

Stortinget

0026 Oslo

 

E-postadresse:

familie-kultur@stortinget.no

 

Komitésekretær:

Ståle Rist, tlf.  23 31 30 20

    

Komitésekretariatet:

Mona Bothner, tlf.  23 31 37 46
Telefaks: 23 31 38 47

 

Stortingsarkivet - Doksenteret:

Lene Andreassen,
tlf. 23 31 37 22

Telefaks: 23 31 38 47

Komiteens høringer

Relaterte temaer

Se også

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget