Familie- og kulturkomiteen

Komiteens arbeidsområder er familie, barn og ungdom, likestilling mellom kvinner og menn, forbrukersaker herunder saker om gjeldsordning, og saker om kultur.

Medlemmer

Se oversikt over medlemmene i familie- og kulturkomiteen

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema og finnes via 
samlet oversikt over komiteens høringer.

Komiteen ber om at høringsinstansene tar med høringsnotater i 14 eksemplarer til høringen.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Familie- og kulturkomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: familie-kultur@stortinget.no

Komitésekretær

Ståle Rist
Telefon: 23 31 30 20

Komitésekretariatet

Mona Bothner
Telefon: 23 31 37 46

Stortingsarkivet

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Ferdigbehandlede saker

Se alle

Saker til behandling

Se alle