Familie- og kulturkomiteen

Komiteens arbeidsområder er familie, barn og ungdom, likestilling mellom kvinner og menn, forbrukersaker herunder saker om gjeldsordning, idrett, kirke, tros- og livssynssamfunn, kultur og kulturminner.

Medlemmer

Familie- og kulturkomiteens medlemmer.

Høringer og skriftlige innspill

Komiteens høringer er normalt åpne for publikum, men på grunn av koronakrisen avholdes nå som hovedregel videokonferansehøringer, eller det bes om skriftlige innspill. 
 
Videokonferansehøringene blir direkte overført på Stortingets nettsider.
 
Et eget skjema benyttes til søknad om deltakelse på høring eller innsending av skriftlige innspill. Det finnes via oversikt over komiteens høringer og skriftlige innspill.
 

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Familie- og kulturkomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: familie-kultur@stortinget.no

Komitésekretær

Ingrid Sand
Telefon: 23 31 35 33

Komitésekretariatet

Mona Bothner
Telefon: 23 31 37 46

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Johnsen, Kristin Ørmen H
Første nestleder Trettebergstuen, Anette A
Andre nestleder Lossius, Jorunn Gleditsch (Møter fast for Ropstad, Kjell Ingolf) KrF
Medlem Giske, Trond A
Medlem Gulati, Himanshu FrP
Medlem Haukland, Marianne (Møter fast for Bakke-Jensen, Frank) H
Medlem Henriksen, Kari A
Medlem Hjemdal, Silje FrP
Medlem Pettersen, Tage H
Medlem Sem-Jacobsen, Åslaug Sp
Medlem Øvstegård, Freddy André SV