Familie- og kulturkomiteen

Arbeidsområda til komiteen er familie, born og ungdom, likestilling mellom kvinner og menn, forbrukarsaker, medrekna saker om gjeldsordning, idrett, kyrkje, trus- og livssynssamfunn, kultur og kulturminne.

Medlemene i komiteen

Medlemene i familie- og kulturkomiteen.

Høyringar og skriftlege innspel

Høyringane i komiteen er normalt opne for publikum, og vert direkte overførte på nettsidene til Stortinget.
 
Det er eit eige skjema til å søkja om å få delta på høyring eller senda inn skriftlege innspel. Det finn de via oversikta over høyringar og skriftlege innspel til komiteen.
 

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Familie- og kulturkomiteen
Stortinget Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: familie-kultur@stortinget.no
Telefon: 23 31 35 33

Komitéråd

Ingrid Sand

Komitésekretariatet

Mona Bothner

Saksvarsel frå Stortinget (e-post)

Med saksvarsel frå Stortinget kan du enkelt halda deg oppdatert om saker du fylgjer. Du kan fylgja enkeltsaker og/eller sakene til ein eller fleire komitear.
 
 
Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Almeland, Grunde (Har permisjon, Røkkum, Naomi Ichihara møter som vararepresentant) V
Første nestleder Pettersen, Tage H
Andre nestleder Sem-Jacobsen, Åslaug Sp
Medlem Bakke, Åse Kristin Ask A
Medlem Hjemdal, Silje FrP
Medlem Haarr, Margrethe (Møter fast for Mehl, Emilie) Sp
Medlem Kristensen, Turid H
Medlem Lie, Kathy SV
Medlem Nilsen, Mona A
Medlem Solberg, Torstein Tvedt A