Familie- og kulturkomiteen

Komiteens arbeidsområder er familie, barn og ungdom, likestilling mellom kvinner og menn, forbrukersaker herunder saker om gjeldsordning, idrett, kirke, tros- og livssynssamfunn, kultur og kulturminner.

Medlemmer

Familie- og kulturkomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Høringsinstansene skal sende et notat på inntil én side om punkter de vil ta opp med komiteen, fortrinnsvis et par dager før høringen. Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema og finnes via samlet oversikt over komiteens høringer.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Familie- og kulturkomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: familie-kultur@stortinget.no

Komitésekretær

Ingrid Sand
Telefon: 23 31 35 33

Komitésekretariatet

Mona Bothner
Telefon: 23 31 37 46

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Johnsen, Kristin Ørmen H
Første nestleder Trettebergstuen, Anette A
Andre nestleder Lossius, Jorunn Gleditsch (Møter fast for Ropstad, Kjell Ingolf) KrF
Medlem Giske, Trond A
Medlem Gulati, Himanshu FrP
Medlem Haukland, Marianne (Møter fast for Bakke-Jensen, Frank) H
Medlem Henriksen, Kari A
Medlem Hjemdal, Silje FrP
Medlem Pettersen, Tage H
Medlem Sem-Jacobsen, Åslaug Sp
Medlem Øvstegård, Freddy André SV