Familie- og kulturkomiteen

Komiteens arbeidsområder er familie, barn og ungdom, likestilling mellom kvinner og menn, forbrukersaker herunder saker om gjeldsordning, idrett, kirke, tros- og livssynssamfunn, kultur og kulturminner.

Medlemmer

Familie- og kulturkomiteens medlemmer.

Høringer og skriftlige innspill

Komiteens høringer er normalt åpne for publikum, og blir direkte overført på Stortingets nettsider.

Et eget skjema benyttes til søknad om deltakelse på høring eller innsending av skriftlige innspill. Det finnes via oversikt over komiteens høringer og skriftlige innspill.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Familie- og kulturkomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: familie-kultur@stortinget.no
Telefon: 23 31 35 33

Komitéråd

Ingrid Sand

Komitésekretariatet

Mona Bothner

Stortingets saksvarsel (e-post)

Med Stortingets saksvarsel kan du enkelt holde deg oppdatert om saker du følger. Du kan følge enkeltsaker og/eller sakene til en eller flere komiteer.
 
 
Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Almeland, Grunde V
Første nestleder Pettersen, Tage H
Andre nestleder Sem-Jacobsen, Åslaug Sp
Medlem Bakke, Åse Kristin Ask A
Medlem Hartviksen, Ragnhild Male (Møter fast for Huitfeldt, Anniken) A
Medlem Hjemdal, Silje FrP
Medlem Haarr, Margrethe (Møter fast for Mehl, Emilie) Sp
Medlem Kristensen, Turid H
Medlem Lie, Kathy SV
Medlem Solberg, Torstein Tvedt A