Familie- og kulturkomiteen

Komiteens arbeidsområder er familie, barn og ungdom, likestilling mellom kvinner og menn, forbrukersaker herunder saker om gjeldsordning, idrett, kirke, tros- og livssynssamfunn, kultur og kulturminner.

Medlemmer

Familie- og kulturkomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Høringsinstansene skal sende et notat på inntil én side om punkter de vil ta opp med komiteen, fortrinnsvis et par dager før høringen. Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema og finnes via samlet oversikt over komiteens høringer.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Familie- og kulturkomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: familie-kultur@stortinget.no

Komitésekretær

Ingrid Sand
Telefon: 23 31 35 33

Komitésekretariatet

Mona Bothner
Telefon: 23 31 37 46

Stortingsarkivet

Lars B. Gustavsen
Telefon: 23 31 36 68

Aktuelt

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti Periode
Leder Grimstad, May-Helen Molvær KrF 19.10.2005-30.09.2009
Første nestleder Gjul, Gunn Karin A 19.10.2005-30.09.2009
Andre nestleder Lode, Trond Sp 09.10.2007-30.09.2009
Andre nestleder Sande, Erling Sp 19.10.2005-04.10.2007
Medlem Grande, Trine Skei V 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Hansen, May SV 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Hildeng, Britt A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Johnsen, Espen Granberg A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Knudsen, Ulf Erik FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Knutsen, Tove Karoline A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Lode, Trond Sp 04.10.2007-09.10.2007
Medlem Thommessen, Olemic H 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Woldseth, Karin S. FrP 19.10.2005-30.09.2009