Hans Olav Syversen, Marianne Marthinsen, Svein Flåtten, Solveig Sundbø Abrahamsen, Lisbeth Berg-Hansen, Terje Breivik, Tore Hagebakken, Sigurd Hille, Roy Steffensen, Irene Johansen, Hans Andreas Limi, Heidi Nordby Lunde, Siri A. Meling, Torstein Tvedt Solberg, Truls Wickholm, Snorre Serigstad Valen, Trygve Slagsvold Vedum, Kenneth Svendsen og komitésekretærene Morten Løkken og Unni Feiring.

Hans Olav Syversen, Marianne Marthinsen, Svein Flåtten, Solveig Sundbø Abrahamsen, Lisbeth Berg-Hansen, Terje Breivik, Tore Hagebakken, Sigurd Hille, Roy Steffensen, Irene Johansen, Hans Andreas Limi, Heidi Nordby Lunde, Siri A. Meling, Torstein Tvedt Solberg, Truls Wickholm, Snorre Serigstad Valen, Trygve Slagsvold Vedum, Kenneth Svendsen og komitésekretærene Morten Løkken og Unni Feiring.

Finanskomiteen

Komiteens arbeidsområde er økonomisk politikk, finansadministrasjon, finansmarked, regnskap og revisjon, folketrygdens inntekter og skatter, avgifter og toll.

Komiteens medlemmer

Se oversikt over medlemmene i finanskomiteen

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Samlet oversikt over komiteens høringer.  

Komiteen ber om at høringsnotater tas med i 20 eksemplarer til høringen.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Finanskomiteen
Stortinget
0026 Oslo 

 E-post: finans@stortinget.no

Komitésekretærer

Unni Feiring
Telefon: 23 31 34 96

Morten Løkken
Telefon: 23 31 35 16

Komitésekretariatet

Wenche Holm Rennesund
Telefon: 23 31 35 14

Stortingsarkivet

Linda Strøm Halvorsen
Telefon: 23 31 37 21

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Aktuelt

  • Illustrasjonsfoto: Norges Bank.

    Tilleggsnummer til statsbudsjettet

    Finanskomiteen imøteser skriftlige innspill til tilleggsnummeret (tilleggsproposisjonen) til statsbudsjettet innen tirsdag 3. november 2015 kl. 12.00.

    (30.10.2015)

Gå til nyhetsarkivet

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti Periode
Leder Sandal, Reidar A 05.12.2006-30.09.2009
Leder Schjøtt-Pedersen, Karl Eirik A 19.10.2005-01.12.2006
Første nestleder Leirstein, Ulf FrP 19.10.2005-30.09.2009
Andre nestleder Sanner, Jan Tore H 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Aasen, Marianne A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Bergo, Magnar Lund SV 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Brende, Børge H 09.01.2008-30.09.2009
Medlem Flåtten, Svein H 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Gitmark, Peter Skovholt H 19.10.2005-09.01.2008
Medlem Hagesæter, Gjermund FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Holmås, Heikki Eidsvoll SV 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Jakobsen, Alf E. A 05.12.2006-30.09.2009
Medlem Klungland, Rolf Terje A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Lundteigen, Per Olaf Sp 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Micaelsen, Torgeir A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Rytman, Jørund FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Sandal, Reidar A 19.10.2005-05.12.2006
Medlem Sponheim, Lars V 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Sund, Eirin A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Syversen, Hans Olav KrF 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Tybring-Gjedde, Christian FrP 19.10.2005-30.09.2009