Finanskomiteen

Komiteens arbeidsområde er økonomisk politikk, formues- og gjeldsforvaltning, finansadministrasjon, finansmarked, regnskap og revisjon, folketrygdens inntekter, skatter, avgifter og toll og bevilgninger til Stortinget.

Komiteens medlemmer

Finanskomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Samlet oversikt over komiteens høringer.  

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Finanskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo 

E-post: finans@stortinget.no

Komitésekretærer

Unni Feiring
Telefon: 23 31 34 96

Morten Løkken
Telefon: 23 31 35 16

Komitésekretariatet

Svanaug Aarskog
Telefon: 23 31 35 14

Stortingsarkivet

Linda Strøm Halvorsen
Telefon: 23 31 37 21

Aktuelt

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti Periode
Leder Sandal, Reidar A 05.12.2006-30.09.2009
Leder Schjøtt-Pedersen, Karl Eirik A 19.10.2005-01.12.2006
Første nestleder Leirstein, Ulf FrP 19.10.2005-30.09.2009
Andre nestleder Sanner, Jan Tore H 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Bergo, Magnar Lund SV 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Brende, Børge H 09.01.2008-30.09.2009
Medlem Flåtten, Svein H 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Gitmark, Peter Skovholt H 19.10.2005-09.01.2008
Medlem Hagesæter, Gjermund FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Holmås, Heikki Eidsvoll SV 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Jakobsen, Alf E. A 05.12.2006-30.09.2009
Medlem Klungland, Rolf Terje A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Lundteigen, Per Olaf Sp 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Micaelsen, Torgeir A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Rytman, Jørund FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Sandal, Reidar A 19.10.2005-05.12.2006
Medlem Sponheim, Lars V 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Sund, Eirin A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Syversen, Hans Olav KrF 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Tybring-Gjedde, Christian FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Aasen, Marianne A 19.10.2005-30.09.2009