Justiskomiteen

Komiteens arbeidsområder er rettsvesen, kriminalomsorg, politiet, andre justisformål, sivil beredskap, rettferdsvederlag, alminnelig forvaltningslovgivning, straffelovgivning, prosesslovgivning og alminnelig sivillovgivning.

Komiteens medlemmer

Se oversikt over medlemmene i justiskomiteen

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema og finnes via
samlet oversikt over komiteens høringer.

Komiteen ber om at høringsinstansene tar med høringsnotater i 15 eksemplarer til høringen, eventuelt sender til komiteens postmottak i forkant av høringen.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Justiskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: justis@stortinget.no

Komitésekretær

Trude H. Lyng
Telefon: 23 31 30 80

Komitésekretariatet

Tore Fossum
Telefon: 23 31 37 47

Stortingsarkivet

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Tajik, Hadia A
Første nestleder Werp, Anders B. H
Andre nestleder Ropstad, Kjell Ingolf KrF
Medlem Asphjell, Jorodd A
Medlem Ebbesen, Margunn H
Medlem Ellingsen, Jan Arild FrP
Medlem Elvenes, Hårek (Møter fast for Sanner, Jan Tore) H
Medlem Frølich, Peter Christian H
Medlem Henriksen, Kari A
Medlem Klinge, Jenny Sp
Medlem Leirstein, Ulf FrP
Medlem Vågslid, Lene A