Justiskomiteen

Komiteens arbeidsområder er rettsvesen, kriminalomsorg, politiet, andre justisformål, sivil beredskap, rettferdsvederlag, alminnelig forvaltningslovgivning, straffelovgivning, prosesslovgivning, alminnelig sivillovgivning og meldinger fra Norges institusjon for menneskerettigheter og andre saker som gjelder institusjonens virksomhhet.

Komiteens medlemmer

Justiskomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema og finnes via
samlet oversikt over komiteens høringer.

I tillegg til søknad om høring skal høringsinstansene sende et kort notat på maksimalt to sider til komiteens postmottak.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Justiskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: justis@stortinget.no

Komitésekretær

Trude H. Lyng
Telefon: 23 31 30 80

Komitésekretariatet

Tore Fossum
Telefon: 23 31 37 47

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Aktuelt

  • Illustrasjonsfoto.

    Skriftlige innspill Dokument 8:63 S (2019–2020) og Dokument 8:128 S (2019–2020)

    Justiskomiteen imøteser gjerne skriftlige innspill til Repesentantforslag 63 S (2019–2020) m ratifikasjon av tillegg til Roma-vedtektene om straffeforfølgelse av folkerettsstridig angrepskrig og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig i norsk straffelov og Repesentantforslag 128 S (2019–2020) om sikring av lokalt tilstedeværende politi i Oslo.

    (08.10.2020)
Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Vågslid, Lene A
Første nestleder Klinge, Jenny Sp
Andre nestleder Frølich, Peter H
Medlem Amundsen, Per-Willy FrP
Medlem Bøhler, Jan Sp
Medlem Eide, Petter SV
Medlem Foss, Ingunn H
Medlem Henriksen, Martin A
Medlem Kjos, Kari Kjønaas FrP
Medlem Melvær, Frida H
Medlem Schytz, Solveig (Møter fast for Raja, Abid Q.) V
Medlem Aasen-Svensrud, Maria A