Justiskomiteen

Komiteens arbeidsområder er rettsvesen, kriminalomsorg, politiet, andre justisformål, sivil beredskap, rettferdsvederlag, alminnelig forvaltningslovgivning, straffelovgivning, prosesslovgivning, alminnelig sivillovgivning og meldinger fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter og andre saker som gjelder institusjonens virksomhhet.

Komiteens medlemmer

Justiskomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema og finnes via
samlet oversikt over komiteens høringer.

I tillegg til søknad om høring skal høringsinstansene sende et kort notat på maksimalt to sider til komiteens postmottak.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Justiskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: justis@stortinget.no

Komitésekretær

Trude H. Lyng
Telefon: 23 31 30 80

Komitésekretariatet

Tore Fossum
Telefon: 23 31 37 47

Stortingsarkivet

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti Periode
Leder Bjørnflaten, Anne Marit A 19.10.2005-30.09.2009
Første nestleder Ellingsen, Jan Arild FrP 19.10.2005-30.09.2009
Andre nestleder Ballo, Olav Gunnar SV 19.10.2005-24.10.2007
Andre nestleder Chaudhry, Akhtar SV 25.10.2007-30.09.2009
Medlem Aspaker, Elisabeth Vik H 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Breen, Thomas A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Chaudhry, Akhtar SV 24.10.2007-25.10.2007
Medlem Dahl, André Oktay H 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Heggø, Ingrid A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Horne, Solveig FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Magnusson, Hilde A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Nistad, Thore A. FrP 19.10.2005-30.09.2009