Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Komiteens arbeidsområder er kirke, utdanning og forskning – herunder forskning for landbruk, fiskeri og næringsliv.

Komiteens medlemmer

Se oversikt over medlemmene i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema og finnes via
samlet oversikt over komiteens høringer.

Komiteen ber høringsinstansene sende inn korte bakgrunnsnotater tidligst mulig.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: kuf@stortinget.no

Spesialrådgiver/komitésekretær

Alice Braadland
Telefon: 23 31 30 90

Komitésekretariatet

Rune Flaten
Telefon: 23 31 37 73

Stortingsarkivet

Lene Andreassen
Telefon: 23 31 37 22

Ferdigbehandlede saker

Se alle