Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Komiteens arbeidsområder er kirke, utdanning og forskning – herunder forskning for landbruk, fiskeri og næringsliv.

Komiteens medlemmer

Se oversikt over medlemmene i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema og finnes via
samlet oversikt over komiteens høringer.

Komiteen ber høringsinstansene sende inn korte bakgrunnsnotater tidligst mulig.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: kuf@stortinget.no

Spesialrådgiver/komitésekretær

Alice Braadland
Telefon: 23 31 30 90

Komitésekretariatet

Rune Flaten
Telefon: 23 31 37 73

Stortingsarkivet

Lene Andreassen
Telefon: 23 31 37 22

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti Periode
Leder Søreide, Ine M. Eriksen H 19.10.2005-30.09.2009
Første nestleder Huitfeldt, Anniken A 19.10.2005-29.02.2008
Første nestleder Kristoffersen, Gerd Janne A 06.03.2008-30.09.2009
Andre nestleder Eriksen, Dagrun KrF 02.10.2006-30.09.2009
Medlem Anundsen, Anders FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem de Ruiter, Freddy A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Dørum, Odd Einar V 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Elvik, Åsa SV 05.10.2006-13.03.2009
Medlem Enger, Inger S. Sp 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Eriksen, Dagrun KrF 11.09.2006-02.10.2006
Medlem Gundersen, Gunnar H 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Gåsvatn, Jon Jæger FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Hansen, Geir-Ketil SV 30.03.2009-30.09.2009
Medlem Jensen, Lena SV 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Kjernli, Gorm A 07.03.2008-30.09.2009
Medlem Kristoffersen, Gerd Janne A 19.10.2005-06.03.2008
Medlem Ljunggren, Anna A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Lånke, Ola T. KrF 01.10.2005-11.09.2006
Medlem Michaelsen, Åse FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Opheim, Torfinn A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Reikvam, Rolf SV 19.10.2005-05.10.2006