Kommunal- og forvaltningskomiteen

Komiteens arbeidsområder er kommunal forvaltning, regional- og distriktspolitikk, rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner, innvandringspolitikk, boligforhold, bygningssaker, regional planlegging, nasjonale minoriteter, samiske spørsmål unntatt reglene om valg til Sametinget, saker om organisering og virkeområde for statlig forvaltning, statens fellesadministrasjon, statlig personalpolitikk, herunder lønnsforhold, bevilgninger til Det kongelige hus og partistøtte.

Medlemmer

Kommunal- og forvaltningskomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema og finnes via
samlet oversikt over komiteens høringer.

Høringsinstansene skal sende et notat på inntil én side om punkter de vil ta opp med komiteen, fortrinnsvis et par dager før høringen. Om ønskelig kan ytterligere skriftlig materiale tas med i 20 eksemplarer til høringen. 

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: kommunal-forvaltning@stortinget.no

Komitésekretær

Marianne Brænden
Telefon: 23 31 31 30

Komitésekretariatet

Ole Jakob Totland
Telefon: 23 31 37 24

Stortingsarkivet

Lars B. Gustavsen
Telefon: 23 31 36 68

Aktuelt

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti Periode
Leder Andersen, Dag Terje A 19.10.2005-29.09.2006
Leder Hagebakken, Tore A 06.10.2006-30.09.2009
Første nestleder Tørresdal, Bjørg KrF 19.10.2005-30.09.2009
Andre nestleder Amundsen, Per-Willy FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Elvik, Åsa SV 19.10.2005-05.10.2006
Medlem Grande, Arild A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Hagebakken, Tore A 19.10.2005-06.10.2006
Medlem Holmberg, Kari Lise H 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Høie, Bent H 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Khan, Saera A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Kosmo, Silvia K. A 05.10.2006-30.09.2009
Medlem Lysklætt, Vera V 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Løite, Inger A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Moe, Anna Ceselie Brustad Sp 22.09.2008-30.09.2009
Medlem Reikvam, Rolf SV 05.10.2006-30.09.2009
Medlem Starheim, Åge FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Thomsen, Ib FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Vedum, Trygve Slagsvold Sp 19.10.2005-22.09.2008