Kommunal- og forvaltningskomiteen

Komiteens arbeidsområder er kommunal forvaltning, regional- og distriktspolitikk, rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner, innvandringspolitikk, boligforhold, bygningssaker, regional planlegging, nasjonale minoriteter, samiske spørsmål unntatt reglene om valg til Sametinget, saker om organisering og virkeområde for statlig forvaltning, statens fellesadministrasjon, statlig personalpolitikk, herunder lønnsforhold, bevilgninger til Det kongelige hus og partistøtte.

Medlemmer

Kommunal- og forvaltningskomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema og finnes via
samlet oversikt over komiteens høringer.

Høringsinstansene skal sende et notat på inntil én side om punkter de vil ta opp med komiteen, fortrinnsvis et par dager før høringen. Om ønskelig kan ytterligere skriftlig materiale tas med i 20 eksemplarer til høringen. 

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: kommunal-forvaltning@stortinget.no

Komitésekretær

Marianne Brænden
Telefon: 23 31 31 30

Komitésekretariatet

Ole Jakob Totland
Telefon: 23 31 37 24

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Aktuelt

 • Illustrasjonsfoto.

  Skriftlige innspill – Dokument 8:22 S (2020–2021)

  Kommunal- og forvaltningskomiteen imøteser skriftlige innspill til Representantforslag 22 S (2020–2021) om å frata fylkesmannen og Statens vegvesen innsigelsesrett i plan- og arealsaker.

  (23.10.2020)
 • Illustrasjonsfoto.

  Skriftlige innspill – Dokument 8:35 S (2020–2021)

  Kommunal- og forvaltningskomiteen imøteser skriftlige innspill til Representantforslag 35 S (2020–2021) om å lage en plan for hvor mange flere asylsøkere Norge skal evakuere fra Hellas i 2021 og at økningen i evakuerte asylsøkere innen Europa ikke skal føre til at Norge tar imot færre kvoteflyktninger via FN.

  (20.10.2020)
 • Illustrasjonsfoto.

  Skriftlige innspill – Dokument 8:5 S (2020–2021)

  Kommunal- og forvaltningskomiteen imøteser skriftlige innspill til Representantforslag 5 S (2020–2021) om om evakuering av flyktninger fra Hellas, med bakgrunn i den kritiske Moria-situasjonen, i det omfang norske kommuner har kapasitet til.

  (20.10.2020)
 • Illustrasjonsfoto.

  Skriftlige innspill – Dokument 8:9 S (2020–2021)

  Kommunal- og forvaltningskomiteen imøteser skriftlige innspill til Representantforslag 9 S (2020–2021) om rettslige konsekvenser for velferdsprofitører ved lov-, regel- eller kontraktsbrudd

  (19.10.2020)
 • Illustrasjonsfoto.

  Skriftlige innspill – Dokument 8:150 S (2019–2020)

  Kommunal- og forvaltningskomiteen imøteser skriftlige innspill til Representantforslag 150 S (2019–2020) om å sikre bosetting av alle mennesker som får opphold

  (14.10.2020)
Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Medlem Trellevik, Ove H
Medlem Thommessen, Olemic H
Medlem Staalesen, Siri Gåsemyr A
Medlem Sivertsen, Eirik A
Medlem Nordlund, Willfred Sp
Medlem Njåstad, Helge André FrP
Medlem Greni, Heidi Sp
Medlem Gharahkhani, Masud A
Medlem Eidsheim, Torill H
Medlem Bransdal, Torhild (Har permisjon, Kvinlaug, Per Sverre møter som vararepresentant) KrF
Medlem Benestad, Norunn Tveiten H
Andre nestleder Lauvås, Stein Erik A
Første nestleder Engen-Helgheim, Jon FrP
Leder Andersen, Karin SV