Vedr. olje- og energidepartementets håndtering av åpningen av Barentshavet sørøst

På komitémøtet 03.11.2020 ble det besluttet å sende brev med spørsmål til olje- og energiminister Tina Bru

På komitémøtet 24.11.2020 besluttet komiteen å åpne egen sak