Vedr. Campus Nesna

På komitémøtet 08.12.2020 ble det besluttet å sende brev med spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.