Næringskomiteen

Komiteens arbeidsområder er nærings-, industri- og handelsvirksomhet, skipsfart, statlig eierskapspolitikk, statsgaranti ved eksport mv., konkurranse- og prispolitikk, landbruk, jordbruksavtalen, matpolitikk, fiskeri, fangst, akvakultur og laksefiske.

Medlemmer

Se oversikt over medlemmene i næringskomiteen

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema og finnes via
samlet oversikt over komiteens høringer.

Komiteen ber om at høringsinstansene sender høringsnotater sammen med søknaden, eventuelt til komiteens postmottak i forkant av høringen. Om ønskelig kan ytterligere skriftlig materiale tas med i minst 18 eksemplarer til høringen.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over innstillinger komiteen skal avgi

Kontaktinformasjon

Postadresse

Næringskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: naering@stortinget.no

Komitésekretær

Marit Halleraker
Telefon: 23 31 30 70

Komitésekretariatet

Fredrik Giertsen
Telefon: 23 31 37 48

Stortingsarkivet

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Aktuelt

 • Illustrasjon

  Skriftlige innspill – Dokument 8:103 S (2016–2017)

  Næringskomiteen legger ikke opp til høring i Dokument 8:103 S (2016–2017) «Representantforslag om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen», men imøteser snarlige skriftlige innspill.

  (28.04.2017)
 • Illustrasjon

  Skriftlige innspill – Prop. 119 L (2016–2017)

  Næringskomiteen legger ikke opp til høring i Prop. 119 L (2016–2017) Endringar i havressurslova m.m. (regulering av turistfiskenæringa m.m.), men imøteser snarlige skriftlige innspill.

  (28.04.2017)
 • Illustrasjon

  Skriftlige innspill – Prop. 112 L (2016–2017)

  Næringskomiteen legger ikke opp til høring i Prop. 112 L (2016–2017) Endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling), men imøteser snarlige skriftlige innspill.

  (28.04.2017)

Gå til nyhetsarkivet

Ferdigbehandlede saker

Se alle

Saker til behandling

Se alle