Næringskomiteen

Komiteens arbeidsområder er nærings-, industri- og handelsvirksomhet, skipsfart, statlig eierskapspolitikk, statsgaranti ved eksport mv., konkurranse- og prispolitikk, landbruk, jordbruksavtalen, matpolitikk, fiskeri, fangst, akvakultur og laksefiske.

Medlemmer

Næringskomiteens medlemmer.

Høringer og skriftlige innspill

Komiteens høringer er normalt åpne for publikum, og blir direkte overført på Stortingets nettsider.

Et eget skjema benyttes til søknad om deltakelse på høring eller innsending av skriftlige innspill. Det finnes via oversikt over komiteens høringer og skriftlige innspill.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over innstillinger komiteen skal avgi

Kontaktinformasjon

Postadresse

Næringskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: naering@stortinget.no
Telefon: 23 31 30 70

Komitéråd

Hilde Markhus

Komitésekretariatet

Ida H. Midtbø

Stortingets saksvarsel (e-post)

Med Stortingets saksvarsel kan du enkelt holde deg oppdatert om saker du følger. Du kan følge enkeltsaker og/eller sakene til en eller flere komiteer.
 
 

Aktuelt

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Nordlund, Willfred Sp
Første nestleder Fylkesnes, Torgeir Knag SV
Andre nestleder Kjølmoen, Per Vidar A
Medlem Bjørlo, Alfred Jens V
Medlem Bjørnstad, Sivert FrP
Medlem Bråthen, Karianne B. (Møter fast for Skjæran, Bjørnar) A
Medlem Grotle, Olve H
Medlem Hansson, Rasmus MDG
Medlem Helleland, Linda Hofstad H
Medlem Jørgensen, Geir R
Medlem Klinge, Jenny Sp
Medlem Myrli, Sverre (Har permisjon, Linge, Tobias Hangaard møter som vararepresentant) A
Medlem Strifeldt, Bengt Rune FrP
Medlem Tyldum, Per Olav Sp
Medlem Vitanza, Solveig (Møter fast for Nygård, Jon-Ivar) A
Medlem Westgaard-Halle, Lene H