Næringskomiteen

Komiteens arbeidsområder er nærings-, industri- og handelsvirksomhet, skipsfart, statlig eierskapspolitikk, statsgaranti ved eksport mv., konkurranse- og prispolitikk, landbruk, jordbruksavtalen, matpolitikk, fiskeri, fangst, akvakultur og laksefiske.

Medlemmer

Næringskomiteens medlemmer.

Høringer og skriftlige innspill

Komiteens høringer er normalt åpne for publikum, men på grunn av koronakrisen avholdes nå som hovedregel videokonferansehøringer, eller det bes om skriftlige innspill. 
 
Videokonferansehøringene blir direkte overført på Stortingets nettsider.
 
Et eget skjema benyttes til søknad om deltakelse på høring eller innsending av skriftlige innspill. Det finnes via oversikt over komiteens høringer og skriftlige innspill.
 

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over innstillinger komiteen skal avgi

Kontaktinformasjon

Postadresse

Næringskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: naering@stortinget.no

Komitésekretær

Hilde Markhus
Telefon: 23 31 30 70

Komitésekretariatet

Fredrik Giertsen
Telefon: 23 31 37 48

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Aktuelt

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti Periode
Leder Pollestad, Geir Sp 17.10.2017-30.09.2021
Første nestleder Fylkesnes, Torgeir Knag SV 17.10.2017-30.09.2021
Andre nestleder Aasland, Terje A 17.10.2017-30.09.2021
Medlem Bjørnstad, Sivert FrP 19.02.2021-30.09.2021
Medlem Ebbesen, Margunn H 12.10.2017-30.09.2021
Medlem Foss, Ingunn H 12.10.2017-31.01.2019
Medlem Freiberg, Kjell-Børge FrP 12.10.2017-31.08.2018
Medlem Fylkesnes, Torgeir Knag SV 12.10.2017-17.10.2017
Medlem Gimse, Guro Angell H 30.01.2020-30.09.2021
Medlem Grung, Ruth A 12.10.2017-04.10.2019
Medlem Helleland, Linda Hofstad H 31.01.2019-24.01.2020
Medlem Iversen, Geir Adelsten Sp 12.10.2017-30.09.2021
Medlem Johansen, Morten Ørsal FrP 12.10.2017-19.02.2021
Medlem Lyngedal, Åsunn A 04.10.2019-30.09.2021
Medlem Løvaas, Kårstein Eidem H 12.10.2017-30.09.2021
Medlem Myrseth, Cecilie A 12.10.2017-30.09.2021
Medlem Nilsen, Tom-Christer H 12.10.2017-30.09.2021
Medlem Pollestad, Geir Sp 12.10.2017-17.10.2017
Medlem Reiten, Steinar KrF 12.10.2017-30.09.2021
Medlem Sandtrøen, Nils Kristen A 12.10.2017-30.09.2021
Medlem Skjelstad, André N. V 12.10.2017-30.09.2021
Medlem Strifeldt, Bengt Rune FrP 12.09.2018-30.09.2021
Medlem Aasland, Terje A 12.10.2017-17.10.2017