Transport- og kommunikasjonskomiteen

Komiteens arbeidsområder er innenlands transport, post, generelle saker om telekommunikasjon og elektronisk kommunikasjon, fritidsbåter og oppgaver under Kystverket.

Komiteens medlemmer

Transport- og kommunikasjonskomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema og finnes via
samlet oversikt over komiteens høringer.

I tillegg til søknad om høring skal høringsinstansene sende et kort notat på maksimalt to sider til komiteens postmottak.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Transport- og kommunikasjonskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: transport-kommunikasjon@stortinget.no

Komitésekretær

Trine Hagen
Telefon: 23 31 31 20

Komitesekretariatet

Inger Marie Vatne
Telefon: 23 31 37 45

Stortingsarkivet

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Orten, Helge H
Første nestleder Stordalen, Morten FrP
Andre nestleder Gunnes, Jon V
Medlem Abrahamsen, Solveig Sundbø H
Medlem Finstad, Jonny H
Medlem Hansen, Øystein Langholm A
Medlem Jegstad, Nils Aage H
Medlem Johnsen, Tor André FrP
Medlem Leirtrø, Kirsti A
Medlem Mossleth, Siv (Har permisjon, Andreassen, Kari Anne Bøkestad møter som vararepresentant) Sp
Medlem Myrli, Sverre A
Medlem Nævra, Arne SV
Medlem Odnes, Ivar Sp
Medlem Olsen, Dagfinn Henrik (Møter fast for Freiberg, Kjell-Børge) FrP
Medlem Olsen, Ingalill A