Transport- og kommunikasjonskomiteen

Komiteens arbeidsområder er innenlands transport, post, generelle saker om telekommunikasjon og elektronisk kommunikasjon, fritidsbåter og oppgaver under Kystverket.

Komiteens medlemmer

Transport- og kommunikasjonskomiteens medlemmer.

Høringer og skriftlige innspill

Komiteens høringer er normalt åpne for publikum, men på grunn av koronakrisen avholdes nå som hovedregel videokonferansehøringer, eller det bes om skriftlige innspill. 

Videokonferansehøringene blir direkte overført på Stortingets nettsider.

Et eget skjema benyttes til søknad om deltakelse på høring eller innsending av skriftlige innspill. Det finnes via oversikt over komiteens høringer og skriftlige innspill.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Transport- og kommunikasjonskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: transport-kommunikasjon@stortinget.no

Komitésekretær

Trine Hagen
Telefon: 23 31 31 20

Komitesekretariatet

Fredrik Giertsen
Telefon: 23 31 37 48

Aktuelt

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Sande, Erling Sp
Første nestleder Halleland, Terje FrP
Andre nestleder Helleland, Trond H
Medlem Eskeland, Liv Kari H
Medlem Fagerås, Mona SV
Medlem Iversen, Geir Adelsten Sp
Medlem Kalsås, Tom (Møter fast for Tajik, Hadia) A
Medlem Larsen, Erlend H
Medlem Leirtrø, Kirsti A
Medlem Lien, Geir Inge Sp
Medlem Sandtrøen, Nils Kristen A
Medlem Stordalen, Morten FrP