Transport- og kommunikasjonskomiteen

Komiteens arbeidsområder er innenlands transport, post, generelle saker om telekommunikasjon og elektronisk kommunikasjon, fritidsbåter og oppgaver under Kystverket.

Komiteens medlemmer

Transport- og kommunikasjonskomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema og finnes via
samlet oversikt over komiteens høringer.

I tillegg til søknad om høring skal høringsinstansene sende et kort notat på maksimalt to sider til komiteens postmottak.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Transport- og kommunikasjonskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: transport-kommunikasjon@stortinget.no

Komitésekretær

Trine Hagen
Telefon: 23 31 31 20

Komitesekretariatet

Inger Marie Vatne
Telefon: 23 31 37 45

Stortingsarkivet

Lars B. Gustavsen
Telefon: 23 31 36 68

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti Periode
Leder Sandberg, Per FrP 19.10.2005-30.09.2009
Første nestleder Tenden, Borghild V 19.10.2005-30.09.2009
Andre nestleder Rudihagen, Torstein A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Bekkemellem, Karita A 24.10.2007-30.09.2009
Medlem Faldet, Eirin A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Gjelseth, Svein A 19.10.2005-18.10.2007
Medlem Halleraker, Øyvind H 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Helleland, Trond H 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Hoksrud, Bård FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Johansen, Irene A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Langeland, Hallgeir H. SV 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Sahl, Jan KrF 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Sortevik, Arne FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Strøm, Tor-Arne A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Wickholm, Truls A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Øveraas, Eli Sollied Sp 19.10.2005-30.09.2009