Transport- og kommunikasjonskomiteen

Komiteens arbeidsområder er innenlands transport, post, generelle saker om telekommunikasjon og elektronisk kommunikasjon, fritidsbåter og oppgaver under Kystverket.

Komiteens medlemmer

Transport- og kommunikasjonskomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema og finnes via
samlet oversikt over komiteens høringer.

I tillegg til søknad om høring skal høringsinstansene sende et kort notat på maksimalt to sider til komiteens postmottak.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Transport- og kommunikasjonskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: transport-kommunikasjon@stortinget.no

Komitésekretær

Trine Hagen
Telefon: 23 31 31 20

Komitesekretariatet

Inger Marie Vatne
Telefon: 23 31 37 45

Stortingsarkivet

Lars B. Gustavsen
Telefon: 23 31 36 68

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti Periode
Leder Hareide, Knut Arild KrF 20.10.2009-30.09.2013
Første nestleder Bjørnflaten, Anne Marit A 20.10.2009-30.09.2013
Andre nestleder Hoksrud, Bård FrP 20.10.2009-30.09.2013
Medlem Bratli, Susanne A 20.10.2009-30.09.2013
Medlem de Ruiter, Freddy A 20.10.2009-30.09.2013
Medlem Fredriksen, Jan-Henrik FrP 20.10.2009-30.09.2013
Medlem Godskesen, Ingebjørg Amanda FrP 20.10.2009-30.09.2013
Medlem Halleraker, Øyvind H 20.10.2009-07.05.2013
Medlem Helleland, Trond H 07.05.2013-30.09.2013
Medlem Kjernli, Gorm A 20.10.2009-30.09.2013
Medlem Langeland, Hallgeir H. SV 20.10.2009-30.09.2013
Medlem Myraune, Lars H 20.10.2009-30.09.2013
Medlem Nordås, Janne Sjelmo Sp 20.10.2009-30.09.2013
Medlem Rommetveit, Magne A 20.10.2009-30.09.2013
Medlem Schou, Ingjerd H 20.10.2009-30.09.2013
Medlem Sortevik, Arne FrP 20.10.2009-30.09.2013
Medlem Sønsterud, Tone Merete A 20.10.2009-30.09.2013