Transport- og kommunikasjonskomiteen

Komiteens arbeidsområder er innenlands transport, post, generelle saker om telekommunikasjon og elektronisk kommunikasjon, fritidsbåter og oppgaver under Kystverket.

Komiteens medlemmer

Transport- og kommunikasjonskomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema og finnes via
samlet oversikt over komiteens høringer.

I tillegg til søknad om høring skal høringsinstansene sende et kort notat på maksimalt to sider til komiteens postmottak.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Transport- og kommunikasjonskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: transport-kommunikasjon@stortinget.no

Komitésekretær

Trine Hagen
Telefon: 23 31 31 20

Komitesekretariatet

Inger Marie Vatne
Telefon: 23 31 37 45

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Aktuelt

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Medlem Olsen, Ingalill A
Medlem Nævra, Arne SV
Medlem Myrli, Sverre A
Medlem Mossleth, Siv Sp
Medlem Leirtrø, Kirsti A
Medlem Johnsen, Tor André FrP
Medlem Jegstad, Nils Aage H
Medlem Hansen, Øystein Langholm A
Medlem Freiberg, Kjell-Børge FrP
Medlem Finstad, Jonny H
Medlem Fasteraune, Bengt (Møter som representant for Odnes, Ivar som er avgått ved døden) Sp
Medlem Abrahamsen, Solveig Sundbø H
Andre nestleder Gunnes, Jon V
Første nestleder Stordalen, Morten FrP
Leder Orten, Helge H