Utdannings- og forskningskomiteen

Komiteens arbeidsområder er utdanning, barnehager og forskning – herunder koordinering av forskningspolitikken og forskning for landbruk, fiskeri og næringsliv.

Komiteens medlemmer

Utdannings- og forskningskomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema og finnes via
samlet oversikt over komiteens høringer.

Komiteen ber høringsinstansene sende inn korte bakgrunnsnotater tidligst mulig.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Utdannings- og forskningskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: utdanning-forskning@stortinget.no

Spesialrådgiver/komitésekretær

Anne Grøholt
Telefon: 23 31 30 90

Komitésekretariatet

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Aktuelt

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Steffensen, Roy FrP
Første nestleder Gudmundsen, Kent H
Andre nestleder Solberg, Torstein Tvedt A
Medlem Arnstad, Marit Sp
Medlem Asphjell, Jorodd A
Medlem Emblemsvåg, Marianne Synnes H
Medlem Fagerås, Mona SV
Medlem Grøvan, Hans Fredrik KrF
Medlem Henriksen, Martin A
Medlem Keshvari, Mazyar (Møter fast for Jensen, Siv. Har permisjon, Hagen, Carl I. møter som vararepresentant) Uav
Medlem Kristensen, Turid H
Medlem Melby, Guri (Møter fast for Grande, Trine Skei) V
Medlem Sandberg, Nina A
Medlem Strand, Marit Knutsdatter Sp
Medlem Tybring-Gjedde, Mathilde (Møter fast for Søreide, Ine M. Eriksen) H