Utdannings- og forskningskomiteen

Komiteens arbeidsområder er utdanning, barnehager og forskning – herunder koordinering av forskningspolitikken og forskning for landbruk, fiskeri og næringsliv.

Komiteens medlemmer

Utdannings- og forskningskomiteens medlemmer.

Høringer og skriftlige innspill

Komiteens høringer er normalt åpne for publikum, og blir direkte overført på Stortingets nettsider.

Et eget skjema benyttes til søknad om deltakelse på høring eller innsending av skriftlige innspill. Det finnes via oversikt over komiteens høringer og skriftlige innspill.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Utdannings- og forskningskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: utdanning-forskning@stortinget.no
Telefon: 23 31 30 90

Komitéråd

Anne Grøholt

Komitésekretariatet

Kjersti Benum

Stortingets saksvarsel (e-post)

Med Stortingets saksvarsel kan du enkelt holde deg oppdatert om saker du følger. Du kan følge enkeltsaker og/eller sakene til en eller flere komiteer.

Les mer om Stortingets saksvarsel

Aktuelt

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Nyholt, Hege Bae R
Første nestleder Strand, Marit Knutsdatter Sp
Andre nestleder Waagen, Elise A
Medlem Abusland, Anja Ninasdotter Sp
Medlem Asphjell, Jorodd (Har permisjon, Krogstad, Steinar møter som vararepresentant) A
Medlem Gulati, Himanshu FrP
Medlem Hagerup, Margret H
Medlem Jønnes, Kari-Anne H
Medlem Mathisen, Øystein A
Medlem Raja, Abid V
Medlem Sanner, Jan Tore H
Medlem Selnes, Lise A
Medlem Wold, Grete SV