Arbeiderpartiet (A)

Arbeiderpartiets stortingsgruppe består av 49 representanter etter valget i 2017.

Postadresse

Arbeiderpartiets stortingsgruppe
Stortinget, 0026 Oslo
Telefon: 23 31 33 20
Telefaks: 23 31 38 73
E-post: ap.postmottak@stortinget.no

Arbeiderpartiet

Postboks 8743, Youngstorget, 0028 Oslo
Telefon: 24 14 40 00
Telefaks: 24 14 40 00
E-post: post@arbeiderpartiet.no
Hjemmeside: http://www.arbeiderpartiet.no

Arbeiderpartiets ungdomsfylkning  (AUF)

Youngstorget 2A, 0028 Oslo
Telefon: 22 39 61 40
Telefaks: 21 55 55 92
E-post: auf@auf.no
Hjemmeside: http://www.auf.no

Partiets stortingsgruppe

Velg å se: