Framtid for Finnmark

Partiets stortingsgruppe

Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr Navn Styreverv Periode
Aune, Anders John Leder gruppestyret 01.10.1989-30.09.1993